Gerdab.IR | گرداب

نجات کشتی‌های طوفان‌زده با فناوری جدید

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

گروهی از محققان دانشگاه ام آی تی با طراحی سیستمی برای تحلیل و پیش بینی شرایط آب و هوایی در دریاها خواهند توانست از مواجهه کشتی‌ها با موج های بلند و سهمگین و غرق شدن آنها جلوگیری کنند.

به گزارش گرداب به نقل از کامپیوترورلد، این موج‌های مرتفع و کشنده به ناگهان تشکیل می شوند و ارتفاع آنها در مواردی تا هشت برابر بیشتر از موج‌های عادی خواهد بود. این موج ها لزوما در شرایط طوفانی شکل نمی گیرند و حتی گاهی در آب های آرام و بدون وجود هیچ گونه نشانه ای تشکیل می شوند و خسارات سنگینی به کشتی ها و سرنشینان آنها وارد می کنند.

حال محققان دانشگاه ام آی تی ابزاری تحلیلی ابداع کرده اند که بین دو تا سه دقیقه قبل از شکل گیری این موج های خطرناک به سرنشینان کشتی ها هشدار می دهند و به آنها امکان می دهند اقدامات لازم برای مقابله با این خطر یا تغییر مسیر را صورت دهند.

پیش از این برای شناسایی این موج ها از روش شبیه سازی تمام موج ها در دریا و تهیه تصویری باکیفیت از وضعیت دریا استفاده می شد. اما این روش وقت گیر و پرهزینه بود. اما محققان دانشگاه ام آی تی با استفاده از رایانه های پیشرفته و بررسی گروهی وضعیت موج ها در دریا و وضعیت تبادل انرژی آنها موفق به شناسایی موج های خطرناک شده اند.

تمیس ساپسیس یکی از محققان این طرح می گوید: موج های یاد شده با هم تعامل داشته و تبادل انرژی می کنند. این موج ها پویایی هایی دارند که قابل تحلیل است. وی و همکارانش با ترکیب داده های در دسترس از امواج اقیانوس با تحلیل به دست آمده از امواج زیرآّبی می توانند وضعیت موج های آتی را تحلیل کنند و موج های خطرناک را شناسایی کنند. مقاله ای در مورد دقت این روش و جزییات فنی ان از آدرس sandlab.mit.edu/Papers/16_JFM.pdf  در دسترس است.