Gerdab.IR | گرداب

اعلام شرط بخشش جرایم اپراتورها

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در ارزیابی‌های سالانه میزان استفاده اپراتورهای ارتباطی دولتی و خصوصی از تجهیزات ساخت داخل در تشویق یا بخشش جرایم آنها لحاظ می‌شود.

به گزارش گرداب، فرامرز رستگار اظهار داشت: طبق مصوبه 163 کمیسیون  تنظیم مقررات ارتباطات، کمیته‌ای با موضوع استفاده حداکثری از تجهیزات تولید داخل در صنعت مخابرات و ارتباطات کشور تشکیل شده است.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات با بیان اینکه نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، سندیکای مخابرات و دیگر نهادهای مرتبط در این کمیته عضویت دارند، گفت: گزارش‌های وجود تولیدات داخلی در این کمیته ارائه می‌شود و اگر تولیدی انجام شود که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد و به اپراتورهای دولتی و خصوصی اطلاع داده می‌شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون 20 درصد تجهیزات مورد استفاده در شبکه ارتباطات همراه و 80 درصد تجهیزات مورد استفاده در شبکه ارتباطات ثابت قابلیت تولید داخل کشور را دارند.

رستگار با بیان اینکه در این کمیته ابزار کنترلی برای استفاده اپراتورها از توان داخلی وجود دارد، افزود: در اظهارنامه‌ها و ارزیابی سالانه رگولاتوری از اپراتورها میزان استفاده از توان داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس سندیکای صنعت مخابرات گفت: این ارزیابی‌ها در تشویق یا بخشش جرایم اپراتورها مورد نظر قرار گرفته می‌شود.