Gerdab.IR | گرداب

تجاری‌سازی مهرهای امنیتی و ضدجعل

تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

پژوهشگران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور موفق به طراحی و ساخت مهرهای امنیتی و ضد جعل شدند.

به گزارش گرداب، تفاهم‌نامه طرح ساماندهی و تخصیص كد رهگیری مهرهای كشور میان یکی از شرکت های دانش مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و اتحادیه سازندگان كلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک و چاپ اسكرین به امضا رسید.

علیرضا عشوری، رئیس مركز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: اتحادیه سازندگان كلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک یكی از شركت‌های مستقر در مركز رشد واحدهای فناور این سازمان است كه موفق به ساخت مهرهای امنیتی و ضد جعل برای اولین بار در ایران شده‌است.

وی افزود: اغلب مدیران مستقر در این مركز از جوانان كارآفرین كشور هستند كه می‌توانند با تعامل با دیگر مراكز كشور به معرفی دستاوردهای خود بپردازند.

رئیس مركز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اظهار داشت: طریقه ساخت و تولید این مهرها به نحوی است كه قابلیت‌های امنیتی اسكناس و اوراق بهادار را در قالب یک دستگاه مهر گنجانده شده‌است.

به گزارش مهر، از ابتدای خرداد ۹۵ تمامی مغازه‌های مهر و پلاک سازی كشور ملزم به دریافت كد رهگیری و سند مالكیت مهر از مركز هستند و اگر مهری از اول خرداد ۹۵ فاقد كد رهگیری باشد از اعتبار ساقط است.