Gerdab.IR | گرداب

با توسعه شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستیم

تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ‌بهترین راه تشویق و اعتمادسازی مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی ارائه سرویس خوب است، گفت:‌ همه با اصل توسعه شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور موافق هستند.

به گزارش گرداب، محمود واعظی درهمایش شبکه‌های اجتماعی و OTT با اشاره به اینکه امروزه استفاده از شبکه های اجتماعی یک نیاز است افزود: عده ای معتقدند که برخی شبکه ها باید باز باشد و عده ای دیگر نظرشان متفاوت است در حالیکه به نظر من یک نیاز هست و باید از این پدیده به درستی استفاده کنیم.

وزییر ارتباطات با تاکید بر حمایت از شبکه های اجتماعی بومی و قرارگرفتن سرورها در داخل کشور، گفت: مطمئنا دیتا در کشور سرمایه محسوب می شود و باید در داخل کشور از آن استفاده شود. همه با اصل توسعه شبکه های اجتماعی در داخل کشور موافق هستند.

وی توجه به اقتصاد شبکه های اجتماعی داخلی را ضروری خواند و گفت:‌ لازم است حمایت دولت از هر طرح ملی با مشخص شدن زمان انجام کار، همراه باشد.

او با اشاره به اینکه اگر تبادل اطلاعات مردم درداخل کشور صورت گیرد، به نفع مردم، دولت و امنیت کشوراست؛ افزود: ‌پیگیری مسایل شبکه های اجتماعی داخلی در موضوعات حقوقی، قضایی و رفع تبعیض در پایداری وبقاء آنها موثراست.

وی ادامه داد: اعتقاد من آن است که باید با شبکه های اجتماعی داخلی، راحت تر برخورد کرد و نسبت به شبکه های اجتماعی خارجی، نگاه سختگیرانه تری داشت.

واعظی با بیان اینکه بیسفون را از زمانیکه 130 هزار کاربر داشت پیگیری می کردم گفت: موفقییت این پروژه ها قطعا موجب اقتدار نظام می شود زیرا بسیاری از کاربران خارجی را هم به سمت خود می کشاند.

وزیر ارتباطات اظهارکرد : موقعی می توانیم در مقابل شبکه های اجتماعی خارجی قرار گیریم که شبکه های داخلی جایگزین را، با ارائه خدمات با کیفیت ارائه دهیم.

وزیر ارتباطات بابیان اینکه تعداد کاربران در دنیا سرمایه است، ادامه داد: ‌بهترین راه تشویق و اعتمادسازی مردم به شبکه های اجتماعی داخلی، ارائه سرویس خوب است.

وی تصریح کرد: ‌اطمینان بخشی در زمینه مالی, فنی, پهنای باند، حقوقی و... برای حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی ضروری است و دراین زمینه ها حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در دستور کار قرار دارد.

او با بیان اینکه جای تعجب دارد که صداوسیما چرا این همه در ارتباط با معرفی شبکه های اجتماعی داخلی سختگیری میکند, گفت: این در حالی است که در کانال های پرمخاطب مدام تلگرام را تبلیغ می کنند.