Gerdab.IR | گرداب

وزیر دفاع عضو کار گروه مدیریت "فاوا" شد

تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۳۸۹

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور با عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در ترکیب اعضای کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن موافقت کرد.

هیئت وزیران با توجه به کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های دولت الکترونیک در صنایع دفاعی و لزوم توجه هرچه بیشتر به روان سازی ارائه خدمات الکترونیک در همه عرصه‌ها، با عضویت وزیر دفاع در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت موافق کرد.

به گزارش گرداب، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در ترکیب اعضای کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن موافقت کرد.

کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) برای بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاستگذاری، پیگیری، هدایت، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت، ‌اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرح های کلان فناوری اطلاعات، اصلاح مقررات، استاندارد‌سازی، فرهنگ‌سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک تشکیل شده است.

بر این اساس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اعضای این کارگروه بودند که از این پس وزیر دفاع نیز به این کارگروه اضافه شد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی‌، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت