Gerdab.IR | گرداب

صدور دو پروانه جدید ارتباطی

تاریخ انتشار : ۰۱ فروردين ۱۳۹۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت در آخرین روزهای سال ۹۴ اقدام به صدور مجوزهای جدید "خدمات ارتباطی ثابت" برای دو شرکت فناوری کرد.

به گزارش گرداب شرکت‌های والا پیام فردا و فراهوش دنا در روزهای پایانی سال 94 موفق به کسب رضایت سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اخذ مجوز جدید خدمات ارتباطی ثابت شدند.

با این حساب تعداد کل پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت اعم از FCP و Servco به 18 مورد رسید و روند بررسی دیگر تقاضاها نیز در این سازمان ادامه دارد؛ احتمالا سال آینده شاهد صدور تعداد بیشتری از پروانه‌های Servco خواهیم بود.

اعتبار پروانه‌های این دو شرکت جدید همانند دیگر Servcoها (خدمات ارتباطی ثابت) پنج سال است.

پروانه‌های Servco با هدف افزایش رقابت و کیفیت در حوزه ارائه خدمات ارتباطی ثابت اعطاء شده و در قالب آن، دارندگان پروانه می‌توانند خدمات ارتباطی، انتقال داده و انواع خدمات محتوائی و ارزش افزوده را به مشترکان ارائه کنند.

دارنده پروانه Servco مجاز به ایجاد شبکه‌های دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیست و در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.