Gerdab.IR | گرداب

خداحافظی تدریجی با تلفن ثابت

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۳۹۵

آمارهای جهانی گویای کاهش تدریجی تعداد مشترکان تلفن ثابت در دنیاست.

به گزارش گرداب، در حال حاضر بیش از 95 درصد جمعیت جهان تحت پوشش شبکه‌های تلفن همراه هستند و تعداد مشترکان موبایل از 2.2 میلیارد مشترک در سال 2005 به حدود 7.1 میلیارد مشترک در سال 2015 رسیده است.

اما در کنار این رشد چشمگیر استفاده از تلفن ثابت به تدریج کمتر و کمتر شده است. بدین ترتیب تعداد مشترکان تلفن ثابت دنیا از 1.25 میلیارد در سال 2005 به حدود 1.06 میلیارد مشترک در سال 2015 رسیده که این موضوع تا حد زیادی به دلیل جایگزینی تلفن ثابت با موبایل است.

این موضوع تنها به همین جا هم ختم نشده و در زمینه اینترنت نیز اثرات خود را دارد.

بر این اساس تعداد مشترکان پهن باند سیار در سراسر جهان از 0.8 میلیارد در سال 2010 به حدود 3.5 میلیارد در سال 2015 افزایش یافته اما تعداد مشترکان پهن باند ثابت رشد بسیار آرامتری تا حدود 0.8 میلیارد داشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده که تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال رشد است و برآورد آن در حال حاضر به بیش از 40 درصد جمعیت جهان می‌رسد.