Gerdab.IR | گرداب

اعلام تعداد مشترکان تلفن بی‌سیم روستایی

تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۳۹۵

معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات، وضعیت تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران را رسما تا سه ماهه سوم سال قبل گزارش کرد.

به گزارش گرداب، دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در گزارش بررسی وضعیت ارتباطات در کشور منتهی به سه ماهه سوم سال گذشته، جایگاه تلفن ثابت را در کشور مورد ارزیابی قرار داده و مخابرات را زیر ذره‌بین گذاشته است.

شاخص‌ها و معیارهای سنجیده شده توسط این معاونت گویای این است که تا این تاریخ مذکور، تعداد خطوط منصوبه شهری و روستایی این شرکت به ترتیب 28,324,089 و 6,222,605 و در مجموع 34,546,694 شماره بوده است.

تعداد خطوط دایری شهری و روستایی این شرکت هم به ترتیب 25,005,347 و 5,077,179 و در مجموع 30,082,526 شماره بوده است.

با این حساب ضریب نفوذ تلفن ثابت این شرکت تا این تاریخ 38.19 درصد گزارش شده است.

مخابرات ایران تا سه ماهه سوم سال گذشته، تلفن خانگی را به 47 هزار و 984 روستا رسانیده و تعداد 54 هزار و 261 روستا را نیز دارای ارتباط کرده است.

تعداد مشترکان WLL روستایی (سرویس تلفن بی‌سیم روستایی) نیز در همین بازه زمانی یک میلیون و 285 هزار و 953 بوده است.

بخش دیگری از گزارش این معاونت نشان می‌دهد که در تاریخ مذکور 139 هزار و 729 تلفن همگانی و 4975 تلفن همراه جاده‌ای (GSM) توسط این شرکت در کشور راه‌اندازی شده است.