Gerdab.IR | گرداب

خیریه اینترنتی با میلیاردها تومان کمک

تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۵

همه چیز از یک پیامک ساده برای خرید یک یخچال برای جهیزیه شروع شد. پیامکی که یکی از دوستانش برایش می فرستد و باعث می شود نقطه عطفی در زندگی موسس این خیریه اتفاق بیفتد.

به گزارش گرداب، همه چیز از یک پیامک ساده برای خرید یک یخچال برای جهیزیه شروع شد. پیامکی که یکی از دوستانش برایش می فرستد و باعث می شود نقطه عطفی در زندگی مهدی قمصریان اتفاق بیفتد و خیریه همت متولد شود. « 13 شهریور 90 یک پیامکی برای من آمد که نوشته بود می خواهیم برای یک جهیزیه یخچال بگیریم. 300 هزارتومان کم داریم. اتفاقا در آن دوره در شرایطی بودم که شرایط مالی خیلی مناسبی نداشتم. گفتم من همین کار را انجام بدهم و برای عده ای از دوستانم بفرستم. متن پیامک را عوض کردم و یک متن مرتب تر نوشتم و گفتم: « هرکی پایه س. بسم الله، همت کنید این پول جمع بشود. به فاصله نیم ساعت این پول جمع شد و من به دوستم اطلاع دادم.»

قمصریان ادامه می دهد: «این اتفاق خیلی به من چسبید و تا مدتی ذهنم را مشغول کرد و فکر می کردم یک کار خیریه عامه پسند انجام بدهم. ولی حمایتی نداشتم اما فهمیدم می شود که کارهای کوچک کوچک انجام داد و جلو رفت. گفتم یک شبکه راه بیندازم. شبکه کسانی که من را می شناسند و هیچ اشکالی ندارد مثل شرکت های هرمی باشد. یک وبلاگ راه انداختم و دو اصل را تعیین کردم. اول شفافیت و دوم اینکه گزارش عملکرد بدهم. ابتدا مسئله را برای مخاطب ملموس مطرح کنم و بعد مقدار پول مورد نیاز را مطرح کنم و از مخاطب درخواست کنم. بعد هم که پول به میزان کافی رسید بگویم کافی است. واریز نکنید. اولویت را هم درمان و جهیزیه قرار دادیم. البته کار های دیگری هم مثل مسکن انجام دادیم ولی اولویت ما قرار شد درمان و جهیزیه باشد. مسکن متقاضی های زیادی دارد. چون همه ما اگر بپرسند یک جورایی درگیر مشکلات مسکن هستیم و از عهده ما بر نمی آمد.»