Gerdab.IR | گرداب

پیوست‌بسیج‌امیرکبیربه‌پویش‌نجات‌اقتصاد

تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه‌ای پیوستن خود به پویش مردمی نجات اقتصاد ایران را اعلام کرد.

به گزارش گرداب، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه‌ای پیوستن خود به پویش مردمی نجات اقتصاد ایران را اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: این پویش که توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران راه‌اندازی شده قصد دارد در سال پیش‌رو میزان اقدام و عمل دستگاه‌های مسئول را به صورت مستمر پایش کرده و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با پیوستن به این پویش از سایر تشکل‌های دانشجویی و مردم نهاد دلسوز انقلاب دعوت می‌کند تا با پیوستن به این پویش حمایت خود از این حرکت مردمی را اعلام کنند، به امید آنکه این حرکت کمکی کند به هرچه شفاف‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور برای مردم و بویژه مسئولان تا با اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم شوند.