Gerdab.IR | گرداب

مبارزه با فساد در فضای‌ مجازی از طریق جبهه مردمی

تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۳۹۵

امروز وقتی که یک عده ای از مردم این حرکت را شروع میکنند وظیفه دستگاهها در وهله اول کمک به آنها برای گسترش این حرکتو جلوگیری از مانع تراشی در این زمینه باشد.این حرکت در حقیقت مصداق نهی از منکر در این فضا است که در بین احاد مردم انجام می‌‍شود.

به گزارش گرداب، مهدی فضائلی کارشناس مسائل رسانه ای و مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس در خصوص لزوم تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اظهار کرد: وقتی یک جمعی به این نتیجه می‌رسد که درفضای مجازییا واقعی اقداماتی را برای مقابله با فساد انجام دهد طبیعتا به دلیل شرایطی که با آن رو به رو شده، نشان دهنده فضای آلوده ای است که در این محیط وجود دارد و پیامد های بسیار منفی که برای شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور دارد.

وی افزود: در حال حاضربا این واقعیت مواجه هستیم که اقدام درخوری به بهانه‌هایی برای پالایش این محیط و استفاده درست از این فضا صورت نمی‌گیرد.لذا حرکتی انجام شده که براساس آن یک عده برای  این مساله قیام کنند و حرکتی را انجام بدهند که این حرکت،حرکت شایسته ای است اگر به درستی انجام شود.

این فعال فرهنگی با اشاره به راهکارهای تشکیل این جبهه گفت: در وهله اول باید برای اطلاع رسانی درست تلاش شود و کسانی که دراین فضا هستند مطلع شوند که یک چنین حرکتی آغازشده است.نکته دوم این است که راه های مشارکت و همراهی را فراهم کنند برای این که کسانی که در این فضا هستند و با مصادیق این فساد مواجه می شوند بدانند که چگونه باید با این حرکتی که آغاز شده همراهی کنند و چگونه می‌توانند به این مساله کمک کنند.

فضائلی بیان کرد: جهت دیگر این موضوع آگاهی بخشی به کسانی است که احیانا مطلع نیستند و باید از واقعیت هایی که در این فضاو پیامد های آن آگاهی بخشی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت به عنوان حرکت مردمی آغازشده است.طبیعتا مجموعه هایی یاری رسان در این زمینه باید مردمی باشند.یک جهت اهمیت این حرکت هم همین است که به شکل مردمی صورت  گرفته و به شکل مردمی هم باید ادامه پیدا کند.البته همه دستگاه هایی که در نظام مسئولیت دارند چون مسئولیت ذاتیشان مبارزه با فساد است بر اساس قانون اساسی، منطق نظامی اسلامی و مسئولیتی که در کشور دارند، وظیفه شان مبارزه با فساد است.  حالا شاید خودشان احیانا کوتاهی کردند یا به هر حال شرایطشان به نحوی بوده که نتوانسته اند وظیفه شانرا به درستی انجام دهند.

فضائلی عنوان کرد: امروز وقتی که یک عده ای  از مردم این حرکت را شروع میکنند وظیفه دستگاهها در وهله اول کمک به آنها برای گسترش این حرکتو جلوگیری از مانع تراشی در این زمینه باشد.این حرکت در حقیقت مصداق نهی از منکر در این فضا است کهدر بین احاد مردم انجام می‌‍شود.  

وی با اشاره به راه کارهایی در زمینه عملی مبارزه با این فساد در فضای مجازی تصریح کرد: این راه کارها به صورت کلی به دو بخش تقسیم می‌شود اول راهکارهای ایجابی است یعنی تقویت فعالیت های سالم فرهنگی و جذاب در این فضا است که محتواهای بهتری تولید شود و این محتواها جذابیت داشته باشد که افراد به این سمت کشش پیدا کنند.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس گفت: اگر قرار است هدایتی صورت گیرد باید در مسیری باشد که گمراهی وفساد از آن آمده است و از طریق تولید محصولات خوب و جذاب باشد. یک جهت دیگر راهکار صلبی است یعنی نمی‌توانیم بگوییم که همه افراد از چنین توانمندی برخوردار باشند که در عرصه حضور داشته باشند.

فضائلی عنوان کرد: ما در نظام بهداشتی و نظام سلامت خودمان کار ایجابی و سلبی را با هم انجام می‌دهیم یعنی از یک طرف افراد برای مقابله با میکروب‌ها و ویروس ها واکسینه و توامند می کنیم و از طرف دیگر هر جایی که احساس کنیم که یک میکروب و ویروس در حال وارد شدن بوده و رشد می‌کند به صورت مستقل در جهت نابودی آن اقدام می‌کنیم.سیستم بهداشت وسلامت کشور اگر این کار را نکند همه آن را معاخذه می‌کنند که چرا شما این کار را انجام نداده اید.

وی بیان کرد: لذا یک بخش از این کار هم برخوردهای سلبی است یعنی اعمال فیلترینگ در این فضا و جلوگیری از این که کانال ها و گروه هایی که منتشر کننده این محصولات فاسد هستند جلوی فعالیتشان گرفته شود.فضائلی مطرح کرد:

مهدی فضائلی کارشناس مسائل رسانه ای  و مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس در گفتگو با .... در خصوص لزوم تشکیل جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی اظهار کرد: وقتی یک جمعی به این نتیجه می‌رسد که درفضای مجازییا واقعی اقداماتی را برای مقابله با فساد انجام دهد طبیعتا به دلیل شرایطی که با آن رو به رو شده، نشان دهنده فضای آلوده ای است که در این محیط وجود دارد و پیامد های بسیار منفی که برای شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور دارد.

وی افزود: در حال حاضربا این واقعیت مواجه هستیم که اقدام درخوری به بهانه‌هایی برای پالایش این محیط و استفاده درست از این فضا صورت نمی‌گیرد.لذا حرکتی انجام شده که براساس آن یک عده برای  این مساله قیام کنند و حرکتی را انجام بدهند که این حرکت،حرکت شایسته ای است اگر به درستی انجام شود.

این فعال فرهنگی با اشاره به راهکارهای تشکیل این جبهه گفت: در وهله اول باید برای اطلاع رسانی درست تلاش شود و کسانی که دراین فضا هستند مطلع شوند که یک چنین حرکتی آغازشده است.نکته دوم این است که راه های مشارکت و همراهی را فراهم کنند برای این که کسانی که در این فضا هستند و با مصادیق این فساد مواجه می شوند بدانند که چگونه باید با این حرکتی که آغاز شده همراهی کنند و چگونه می‌توانند به این مساله کمک کنند.

فضائلی بیان کرد: جهت دیگر این موضوع آگاهی بخشی به کسانی است که احیانا مطلع نیستند و باید از واقعیت هایی که در این فضاو پیامد های آن آگاهی بخشی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت به عنوان حرکت مردمی آغازشده است.طبیعتا مجموعه هایی یاری رسان در این زمینه باید مردمی باشند.یک جهت اهمیت این حرکت هم همین است که به شکل مردمی صورت  گرفته و به شکل مردمی هم باید ادامه پیدا کند.البته همه دستگاه هایی که در نظام مسئولیت دارند چون مسئولیت ذاتیشان مبارزه با فساد است بر اساس قانون اساسی، منطق نظامی اسلامی و مسئولیتی که در کشور دارند، وظیفه شان مبارزه با فساد است.  حالا شاید خودشان احیانا کوتاهی کردند یا به هر حال شرایطشان به نحوی بوده که نتوانسته اند وظیفه شانرا به درستی انجام دهند.

فضائلی عنوان کرد: امروز وقتی که یک عده ای  از مردم این حرکت را شروع میکنند وظیفه دستگاهها در وهله اول کمک به آنها برای گسترش این حرکتو جلوگیری از مانع تراشی در این زمینه باشد.این حرکت در حقیقت مصداق نهی از منکر در این فضا است کهدر بین احاد مردم انجام می‌‍شود.  

وی با اشاره به راه کارهایی در زمینه عملی مبارزه با این فساد در فضای مجازی تصریح کرد: این راه کارها به صورت کلی به دو بخش تقسیم می‌شود اول راهکارهای ایجابی است یعنی تقویت فعالیت های سالم فرهنگی و جذاب در این فضا است که محتواهای بهتری تولید شود و این محتواها جذابیت داشته باشد که افراد به این سمت کشش پیدا کنند.

مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس گفت: اگر قرار است هدایتی صورت گیرد باید در مسیری باشد که گمراهی وفساد از آن آمده است و از طریق تولید محصولات خوب و جذاب باشد. یک جهت دیگر راهکار صلبی است یعنی نمی‌توانیم بگوییم که همه افراد از چنین توانمندی برخوردار باشند که در عرصه حضور داشته باشند.

فضائلی عنوان کرد: ما در نظام بهداشتی و نظام سلامت خودمان کار ایجابی و سلبی را با هم انجام می‌دهیم یعنی از یک طرف افراد برای مقابله با میکروب‌ها و ویروس ها واکسینه و توامند می کنیم و از طرف دیگر هر جایی که احساس کنیم که یک میکروب و ویروس در حال وارد شدن بوده و رشد می‌کند به صورت مستقل در جهت نابودی آن اقدام می‌کنیم.سیستم بهداشت وسلامت کشور اگر این کار را نکند همه آن را معاخذه می‌کنند که چرا شما این کار را انجام نداده اید.

وی بیان کرد: لذا یک بخش از این کار هم برخوردهای سلبی است یعنی اعمال فیلترینگ در این فضا و جلوگیری از این که کانال ها و گروه هایی که منتشر کننده این محصولات فاسد هستند جلوی فعالیتشان گرفته شود.
منبع:‌سراج