Gerdab.IR | گرداب

3 خواسته دفاتر ICT روستایی

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

دبیر انجمن دفاتر ICT روستایی با اعلام 3 محور اساسی خواسته های دفاتر ICT روستایی، گفت: مشکلات خاص دفاتر روستایی آنها را از دفاتر شهری متمایز می کند.

به گزارش گرداب، جلسه مشترک انجمن دفاتر آی سی تی روستایی کشور و کانون دفاتر پیشخوان دولت با رویکرد برقراری تعامل و همکاری بیشتر در حوزه فعالیت طرفین برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آسیایی زاده دبیر انجمن کشوری دفاتر آی سی تی روستایی و فلاح دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد موضوعات مختلفی از جمله وضعیت فعلی دفاتر و خدمات ارایه شده و مشکلات آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر انجمن کشوری دفاتر آی سی تی روستایی ضمن ارائه گزارشی در مورد جایگاه فعلی دفاتر روستایی و سابقه تشکیل انجمن های استانی و کشوری به سه محور کلیدی در باره دفاتر روستایی اشاره کرد.

 وی گفت: جمعیت پایین روستا و نیاز به کمک های دولتی در بعضی از روستاهایی که به جهت تعداد کم خانوار فعالیت انتفاعی دفاتر در آنها صرفا از منظر کارگزاران دفاتر فاقد توجیه اقتصادی بوده، اما از دیدگاه کلان کشوری وجود آنها ضروری است.

وی ادامه داد: خدمات تخصصی ویژه روستاها به سبب تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی ضروری است.

آسیایی زاده افزود: مشکلات خاص دفاتر روستایی که آنها را با دفاتر شهری تا حدودی متمایز می کند از جمله وضعیت بسترهای ارتباطی، پشتیبانی و تجهیزات سخت افزاری باید مورد توجه قرار گیرد.