Gerdab.IR | گرداب

امنیت سایبری به زبان دولت فدرال

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

آژانس امنیت اطلاعات دفاعی آمریکا، بر این باور است که فناوری اطلاعات و امنیت سایبری روند رو به رشدی را سپری می‌کند و همه مهندسان و مدیران برای سیستم‌های درحال‌توسعه خود نیاز به ایجاد یک فضای امن سایبری دارند.

به گزارش گرداب، مقامات آژانس دفاع از سامانه‌های اطلاعاتی (DISA) بر این باورند که از دامنه‌های ارتباطی تنها به‌عنوان امنیت سایبری استفاده نمی‌شود. این در حالی است که امنیت سایبری به‌عنوان کانون توجه کارشناسان امنیت سایبری قرارگرفته است. این اقدام توسط کارشناسان امنیت سایبری در مورد ارتباطات الکترونیک در تاریخ 15 ژوئن برگزار و به بررسی سامانه‌های اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا پرداخت. ریچارد هیل (Richard Hale) معاون ارشد اطلاعات وزیر دفاع گفت در حال حاضر مردم قادر به ایجاد فضای امن سایبری برای خود نیستند.

دولت فدرال بر این باور است که امنیت سایبری روز به روز با سرعت افزایشی روند رو به رشد خود را پیش می‌برد. دیوید میشل (David Mihelcic) رئیس آژانس دفاع از سامانه‌های اطلاعاتی گفت: «سرعت فناوری و امنیت سایبری روند رو به رشد خود را دارد و تنها به متخصصان امنیت سایبری اختصاص ندارد بلکه همه مهندسان و مدیران برای سیستم‌های درحال‌توسعه خود نیاز به ایجاد یک فضای امن سایبری دارند».

وی در ادامه افزود همچنین در حال حاضر ما برای ایجاد یک بخش امنیتی نیاز به ‌صرف هزینه برای تهیه زیرساخت‌های خود داریم. دیوید میشل اعلام کرد که برای ایجاد فضای امن سایبری جدید و انجام آزمایش‌ها نیاز به یک سرمایه‌گذاری بلند مدت در این زمینه‌ داریم. وی خاطر نشان کرد برای دست‌یابی به یک فرایند در زمان کوتاه، نیاز به یک مدیریت همراه با ریسک داریم که برخی از این فعالیت‌ها در حال حاضر در حال نوآوری و آزمایش هستند.