Gerdab.IR | گرداب

رضا کیانیان مطرح کرد:

پاکی فضای مجازی نیازمند پاک شدن فضای واقعی جامعه است/ فساد یک درد مشترک جامعه جهانی است

تاریخ انتشار : ۱۳ تير ۱۳۹۵

فضای مجازی درواقع بازتابی از فضای واقعی جامع است و ما برای پاک شدن فضای مجازی نیازمند پاک شدن فضای واقعی جامعه مان هستیم.

به گزارش گرداب، رضا کیانیان در گفتگویی عنوان کرد: ما کشور جوانی داریم و جوان هم آماده پذیرش هر مطلبی است در صورتی که به او پاکی بدهیم جوان هم پاکی دریافت می کند و در صورت وجود ناپاکی، به احتمال زیاد جوان ما دریافت کننده ناپاکی خواهد بود.

کیانیان با بیان اینکه فساد یک درد مشترک جامعه جهانی است که در این ماجرا جامعه ما نیز از آن مستثنی نیست می افزاید: قاعدتا فسادی که در جامعه و فضای واقعی وجود دارد در فضای مجازی نیز نمود پیدا خواهد کرد و هر دو فضای مجود به صورت تصاعدی به هم کمک خواهند کرد تا هر آنچه در هر کدام از این دو فضا وجود دارد بازتاب بیشتری پیدا کند.

وی می گوید: مثلا اگر در جامعه و فضای واقعی ما فساد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد ما در ابتدا باید پاک بودن و پاکسازی را از همان فضای واقعی جامعه شروع کنیم و سپس به سراغ فضای مجازی برویم چرا که بخش قابل توجهی از انچه در فضای مجازی می گذرد بازتاب همان حوادث فضای واقعی است.

این پیشکسوت سینمای ایران معتقد است فضای مجازی به خودی خود چیزی برای گفتن ندارد و این ما هستیم که به فضای مجازی هویت می دهیم وی در ادامه بیان می کند: البته شاید انجام کار خلاف اخلاق یا فعالیت غیر قانونی در فضای مجازی با فضای واقعی متفاوت باشد اما در نهایت ساز و کار قانونی برخورد با تخلف در فضای مجازی نیز به نسبت همان فضا در جامعه جهانی بوجود آمده و این ساز و کارهای قانونی در کشور ما نیز شکل گرفته است اما در نهایت معتقدم فضای مجازی درواقع بازتابی از فضای واقعی جامع است و ما برای پاک شدن فضای مجازی نیازمند پاک شدن فضای واقعی جامعه مان هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که عامه مردم جامعه برای مقابله با بد اخلاقی ها و فساد موجود در فضای مجازی چه کاری می توانند انجام دهند اظهار می کند: در صورتی که موج مردمی قانونمندی در جامعه شروع شود این کار بی تاثیر نخواهد بود اما نباید از یاد ببریم وقتی ما در فضای واقعی جامعه خودمان با مشکلات اقتصادی و... ربرو هستیم و مردم گاه و بیگاه با رانت های مختلف و یا با گسترش فاصله طبقاتی روبرو می شوند و قشری به نام قشر ضعیف یا طبقه خاص به وجود می آید نمی توان در فضای مجازی هم کار خاصی انجام داد.

کیانیان با تاکید بر اینکه راه رهایی جامعه و فضای واقعی ومجازی از فساد از درون خود ما آغاز می شود می گوید: اول باید خوب بودن را برای مردم تعریف کنیم تا وقتی می گویم بد نباش بدانند خوب بودن چیست و در گام بعدی باید قبل از نصیحت کردن دیگران که اتفاقا در جامعه ما گسترش زیادی هم دارد ابتدا باید خودمان را اصلاح کنیم و سپس از دیگران انتظار خوب بودن داشته باشیم تا خدای ناکرده نمونه واقعی شعر حضرت حافظ که می فرماید «چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند» نشویم.

 وی بابیان اینکه فردی نزد رسول مکرم اسلام می رود و به حضرت می گوید: «به فرزندم بگویید خرما نخورد!» و پیامبر(ص) که قطعا از ایشان مکرم تر در درگاه الهی وجود ندارد به آن فرد پاسخ می دهند: «برو فردا بیا چون خود من امروز خرما خورده ام لذا فردا بیا تا خرمایی نخورده باشم»  می افزاید: طبق آنچه ما از پیامبر(ص) عظیم شان اسلام یاد گرفته ایم ابتدا باید خودمان را از هر آلودگی پاک کنیم سپس به هدایت دیگران بپردازیم تا این کارمان موثر واقع شود.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ادامه می دهد: اما می بینیم که خیلی ها خرما می خورند و به دیگران  می گویند خرما نخور، خب این را همه مردم  می فهمند و همین مسئله اعتماد را در فضای واقعی جامع از بین می برد و همین بی اعتمادی و بد اخلاقی ها به فضای مجازی نیز رخنه کرده و آن فضا متاثر از فضای واقعی آلوده می شود و اتفاقا به دیلل شرایط ویژه فضای مجازی از جمله گمنام مانده و یا ردیابی سخت و تخصصی که نیازمند دانش ویژه ای است این آلودگی چند برابر شده و بار دیگر در فضای واقعی جامعه نمود پیدا خواهد کرد.
منبع: پارس نیوز