Gerdab.IR | گرداب

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان:

باید در مقابل هنجارشکنی‌های دینی و اخلاقی با تدبیر عمل کرد

تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۳۸۹

حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: «کار عملیاتی و محتوایی برای تقویت اعتقادات دینی مردم و مقابله با اقدامات سازمان یافته دشمنان، به عهده زبدگان حوزه و دانشگاه است و امروز جای خالی مجموعه وزین علمی و دینی که هدایت محتوایی را در بخشهای مختلف فرهنگی به عهده داشته باشد، کاملاً مشهود است.»

 گرداب- حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان، با ارائه تحلیل جامع و دقیقی از شرایط بین المللی و داخلی نظام جمهوری اسلامی، استحکام و قدرت روزافزون جبهه اسلام و انقلاب اسلامی و ضعف، استیصال و دستپاچگی بیش از پیش جبهه نظام استکبار را از نکات برجسته بعد از گذشت سه دهه پرافتخار از نظام اسلامی برشمردند.
 
ایشان تأکید کردند: «مهمترین وظایف نخبگان حوزوی و دانشگاهی و افراد تأثیرگذار در جامعه، تقویت روحیه امید در مردم و پرهیز از دمیدن فضای بدبینی به مسئولان، هوشیاری و غافل نشدن از طراحی های دشمن، شناخت صحیح مسائل اصلی و فرعی، نادیده نگرفتن روحیه اعتماد به نفس ملی بالا و پیشرفتهای شگفت آور و فضای کار و تلاش کشور، و اقدام عملی و غیرشعاری برای ارتقای وحدت ملی و انسجام اسلامی است.»

رهبر انقلاب اسلامی با تشریح شرایط بین المللی جبهه نظام اسلامی و تبیین رفتار جبهه استکبار فرمودند: «امروز بارزترین نکته در رفتار جبهه نظام استکبار، وجود بیماری به نام بیش فعالی است که آثار آن تحرک و فعالیت بسیار اما بدون تمرکز و هدف است.»

حضرت آیت الله خامنه ای صدور چندین قطعنامه و اعمال تحریم، جوسازی و تهمت زنی بر ضد جمهوری اسلامی، تلاش برای فعال نگه داشتن معارضان داخلی و استفاده از همه وسایل و امکانات ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مصادیق تحرک گسترده جبهه استکبار بر ضد جبهه نظام اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: «تمام این تحرکات و فعالیتها که با سراسیمگی نیز همراه است، نشان از قدرت، تجربه و آگاهی روزافزون جبهه اسلام بعد از گذشت 30 سال دارد زیرا اگر این جبهه، آسیب پذیر و ضعیف بود، نیازی به این همه طراحی و برنامه ریزی وجود نداشت.»

ایشان جایگاه کنونی دنیای غرب در عرصه بین المللی و حتی در کشورهای زیر سلطه خود را، ضعیف و متزلزل ارزیابی کردند و افزودند: «این ضعف روزافزون نتیجه گسترش بیداری اسلامی است که باعث شده، برخی کشورهای هم پیمان غرب در منطقه برای رهایی از فشار موج اسلامی و بن بستی که در آن گرفتار شده اند به فکر برخی تجدید نظرها بیفتند که نتیجه هم نداده است، بنابراین جبهه استکبار در چنین موقعیت و جایگاه متزلزلی قرار دارد.»

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «صدور قطعنامه ضد ایرانی، موضع گیری بر ضد نظام اسلامی، فتنه سال 88 که دست دشمنان کاملاً در آن آشکار بود و اهانت شرم آور و ننگین به قرآن کریم، اقداماتی است که جبهه استکبار از روی ضعف و استیصال به سراغ انها رفته است و سردمداران استکبار صراحتاً به قدرت جبهه نظام اسلامی اذعان می کنند.»

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: «اگرچه این اقدامات موجب استحکام بیشتر جبهه نظام اسلامی می شود اما نباید باعث غفلت، غرور و خواب آلودگی شود.»

ایشان تنها راه گرفتار نشدن در غفلت را، اصلاح دائمی برشمردند و تأکید کردند: «پیش نیاز اصلاح جامعه و مردم، اصلاح درون خود است و اگر نخبگان و افراد تأثیرگذار رابطه خود با خداوند را اصلاح کنند، زمینه تأثیرپذیری مردم و جوانان بسیار فراوان است زیرا مردم همواره در مقاطع مختلف به وظیفه خود عمل کرده، و می کنند.»

رهبر انقلاب اسلامی تقویت روحیه داخلی را از جمله وظایف مهم برای مسئولان و روحانیون دانستند و با اشاره به طرح مکرر موضوع وحدت در جامعه، خاطرنشان کردند: «وحدت فقط به معنای صحبت کردن درباره آن نیست بلکه این وحدت باید به صورت عملی در جامعه محقق شود.»

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: «معنای وحدت این است که مشترکات را تقویت و در مقابل چشم مردم برجسته کنیم نه اینکه سایه برخی دلخوری های شخصی از برخی افراد بر تمام رفتار انسان حاکم شود و به جای طرح مسائل اصلی و مشترکات، موضوعات فرعی و خلاف مصالح کشور را مطرح کند.»

ایشان در همین خصوص لزوم شناسایی طراحی ها و شیوه های دشمن در مقابله با جبهه نظام اسلامی را بسیار مهم دانستند و خاطرنشان کردند: «دشمن تمام برنامه ریزی های خود را بر دو محورِ جدا کردن مردم از نظام، و متزلزل کردن اعتقادات دینی مردم بویژه جوانان متمرکز کرده است.»

رهبر انقلاب اسلامی، مردم را پشتوانه اصلی نظام اسلامی خواندند و افزودند: «بر همین اساس دشمن به دنبال بی اعتماد کردن مردم به مسئولان است و تلاش می کند در تبلیغات خود، هر اقدام خوب و مناسب مسئولان را اقدامی ناصحیح و اشتباه و برخلاف مصالح جلوه دهد.»

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری طراحی های مختلف دشمن برای بی اعتماد کردن مردم به کارگزاران نظام در طول سی سال گذشته و سیره امام خمینی(ره) در مقابله با این طراحی ها، خاطرنشان کردند: «امام خمینی (ره) در طول ده سال رهبری خود، با وجود برخی اعتراض ها به مسئولان آن زمان، همواره از آنها دفاع و سینه خود را سپر می کردند که البته این موضع گیری هم به معنای دفاع از تمام جزئیات اقدامات مسئولان نبود ولی امام خمینی (ره) اصرار داشتند که به اعتماد مردم به مسئولان خدشه ای وارد نشود.»

ایشان تأکید کردند: «در بیست سال گذشته هم رهبری نظام براساس سیره امام خمینی (ره)، از دولتها حمایت کرده است و باز هم دفاع خواهد کرد.»

رهبر انقلاب اسلامی پیشرفتهای به دست آمده را نتیجه تلاشهای مخلصانه، مؤمنانه و خستگی ناپذیر مسئولان دانستند و افزودند: «نباید به خاطر یک عملکرد در گوشه ای، دولت و سایر قوا را در چشم مردم بی اعتبار کرد. مطالبی که برخی افراد می گویند، خلاف حق است و این همان کاری است که دشمن به دنبال آن است.»

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: «باید متوجه بود تا با دشمن همصدا نشویم، جدول او را پر نکنیم و صدای دشمن را در داخل بازتاب ندهیم.»

ایشان در تبیین تلاشهایی که برای فاصله انداختن مردم با اعتقادات دینی و احکام و حدود شرعی می شود، افزودند: «باید در مقابل اینگونه طراحی ها و هنجارشکنی های دینی و اخلاقی با تدبیر عمل کرد.»

رهبر انقلاب اسلامی، کار و تلاش در مسائل اعتقادی و دینی را وظیفه همه مسئولان از جمله دولت دانستند و تأکید کردند: «البته در این بخش، وظیفه روحانیت، حوزه های علمیه و نخبگان حوزه و دانشگاه بیش از دیگران است.»
 
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: «کار عملیاتی و محتوایی برای تقویت اعتقادات دینی مردم و مقابله با اقدامات سازمان یافته دشمنان، به عهده زبدگان حوزه و دانشگاه است و امروز جای خالی مجموعه وزین علمی و دینی که هدایت محتوایی را در بخشهای مختلف فرهنگی به عهده داشته باشد، کاملاً مشهود است.»
 
ایشان دستگاههای فرهنگی و هنری را قالب و چارچوب خواندند و خاطرنشان کردند: «محتوای این قالبها باید در کمیته های مختلف فکری که در دانشگاه و حوزه تشکیل می شود، تهیه شود تا زمینه محتوایی ساخت یک اثر هنری فاخر دینی به وجود آید زیرا در غیر این صورت، قالبها از محتواهای صحیح خالی خواهند شد و برخی اشکالاتِ تولیداتِ دستگاههای فرهنگی و هنری نیز به همین دلیل است.»

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنان خود به تبیین شرایط داخلی نظام جمهوری اسلامی پرداختند و به موضوع ایستادگی مردم بر ارزشها و اصول اسلامی و انقلابی اشاره کردند و افزودند: «در طول سی سال گذشته اقدامات و حملات ساختار شکنانه زیادی برای مقابله با هویت و روح اسلامی و انقلابی نظام انجام شده تا مردم نسبت به اصل انقلاب مسئله دار شوند ولی به لطف خداوند این تلاشها به نتیجه نرسیده است.»

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: «با وجود همه این تلاشها، مردم و مسئولان مؤمنی که در میان مجموعه عظیم مردم بودند، ایستادند و انقلاب به پیش رفت.»

ایشان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را نمونه ای از ایستادگی مردم بر اصول و ارزشهای انقلاب برشمردند و افزودند: «مردم در این انتخابات به شعارها و صحبتهایی که رنگ و بوی غیردینی و غیراسلامی داشت، دل نبستند و به شعارها و برنامه هایی رأی دادند که رنگ و بوی اسلامی و عدالت اجتماعی و ضدتجمل گرایی داشت.»

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «اظهار علاقه و احترام مردم به ما مسئولان، به دلیل علاقه آنها به اسلام است و اگر لحظه ای از مسیر اسلام و انقلاب جدا شویم، مردم قطعاً از ما اعلام انزجار خواهند کرد.»

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: «امروز شعارهای انقلاب اسلامی زنده است و سخنان و اندیشه های امام خمینی (ره) سکه رایج است، به گونه ای که حتی کسانی که قبلاً به مخالفت با امام تظاهر می کردند و صراحتاً از دفن انقلاب می گفتند، امروز برای جلب نظر مردم، سخنان امام را تکرار می کنند و دم از انقلاب می زنند.»

ایشان فتنه سال 88 را نمونه دیگری از ایستادگی مردم بر اصول و ارزشهای اسلام و انقلاب خواندند و افزودند: «در آن فتنه حتی کسانی که به فردی غیر از فرد منتخب رأی داده بودند، بعد از افتادن نقاب از چهره فتنه گران، آنها هم بر سر اصول و ارزشها ایستادند و دیدیم که در 9 دی و 22 بهمن همه به خیابانها آمدند و مشخص شد که فتنه گران، اقلیتی معدود هستند.»

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کردند: «امروز روش مقبول در کشور، روش و راه امام خمینی (ره) و ارزشهای اسلام و انقلاب است و این دستاورد بسیار بزرگی است.»

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تبیین شرایط داخلی، به پیشرفتهای شگفت آور علمی، فناوری وصنعتی اشاره کردند و افزودند: «پشت صحنه این پیشرفتها از اعلام رسانه ای آنها، بسیار افتخارآمیزتر و غرورانگیزتر است زیرا این پیشرفتها نتیجه بیدار شدن روحیه خودباوری ملی در دانشمندان جوان کشور است.»

ایشان با یادآوری مجدد دیدارهای متعدد خود با قشرهای مختلف دانشگاهی، دانشجویی، کارآفرین و مسئولان در ماه مبارک رمضان، تبلور روحیه اعتماد به نفس ملی را مهمترین ویژگی این دیدارها برشمردند و خاطرنشان کردند: «روحیه خودباوری دستاورد بزرگی است که باید آن را حفظ و تقویت کرد.»

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه، این روحیه خودباوری همان روحیه ای است که امام خمینی (ره) به دنبال زنده کردن آن در مردم و جوانان بودند، افزودند: «این مسائل، نکات بسیار شیرین و افتخارآمیزی است و کسانی که دائماً از تلخی ها و ضعف ها می گویند، باید این مسائل را هم ببینند.»

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: «موضوع اصلی، موتور پیش برنده کشور است که به لطف خداوند، حرکت کشور، حرکتی رو به جلو و همراه با امید و جهت و هدف صحیح است.»

ایشان افزودند: «امروز کشور، صحنه کار، تلاش و سازندگی است و کارهای مهمی نیز انجام گرفته که این موضوع، بسیار ارزشمند است.»

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: «نتیجه فشارهای دشمن و شرایط سخت در سه دهه گذشته، مقاوم تر شدن مردم و مسئولان بوده و دور جدید فشارها نیز قطعاً نتیجه ای جز مقاوم تر شدن مردم نخواهد داشت.»

ایشان این فشارها را محکوم به شکست دانستند و تأکید کردند: «علاوه بر وعده الهی مبنی بر یاری و نصرت، یاری کنندگان دین خدا، تجربه مقاطع مختلف انقلاب نیز نشان می دهد، این فشارها با ایستادگی مردم، به شکست خواهد انجامید.»

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه، اکنون جنگ، جنگ اراده ها و عزم ها است، خاطرنشان کردند: «اگر قرار بود نظام اسلامی شکست بخورد، در همان دهه اول که توانایی و تجربه کشور کمتر از امروز بود، این اتفاق می افتاد اما اکنون قدرت و تجربه انقلاب و کشور بسیار افزون تر از سالهای اول انقلاب است.»

حضرت آیت الله خامنه ای روحیه مردم را نیز نسبت به دهه اول انقلاب پرشورتر ارزیابی کردند و افزودند: «ایمان و همت نسل جوان کنونی اگر بیشتر از نسل اول انقلاب نباشد، کمتر از آن نسل نیست.»

ایشان حضور مردم در صحنه را عامل اصلی پیروزی انقلاب و موفقیتهای نظام در سی سال گذشته دانستند و تأکید کردند: «علت حضور مردم در صحنه، وجود امید بوده است؛ بنابراین باید این امید را در مردم زنده نگه داشت و از هرگونه سخن و اقدامی که باعث بدبینی و بی اعتمادی مردم شود، پرهیز کرد.»

رهبر انقلاب اسلامی شناخت مسائل اصلی و فرعی را یکی دیگر از نکات مهم در عرصه داخلی دانستند و خاطرنشان کردند: «باید با شناخت صحیح مسائل اصلی، موضوعات فرعی را تبدیل به مسائل اصلی نکرد البته این به معنای طرح نشدن مسائل فرعی نیست بلکه این موضوعات نباید تبدیل به مسائل اصلی، و ملاک مخالفت و موافقت شوند..»

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: «ملاک، پایبندی بر صراط حق، اسلام، مبانی انقلاب، اهداف امام خمینی(ره) و مقابله با مستکبران است.»

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اهمیت مسئله فرهنگ بیشتر از مسائل اقتصادی و سیاسی است، خاطرنشان کردند: «اگر فرهنگ یک ملت که عبارت از درک، برداشت، اعتقادات، باورها و روحیات انسانها در زندگی است، فرهنگ صحیحی باشد، قطعاً در رفتار و عملکرد جامعه متجلی خواهد شد.»
 
رهبر انقلاب اسلامی در بیان مصادیق مسائل فرهنگی افزودند: «مسئولیت پذیری، ایثارگری، وجدان کاری، انضباط، تعاون اجتماعی، سازگاری اجتماعی، پرهیز از اسراف، اصلاح الگوی مصرف، روحیه قناعت، استحکام در تولید داخلی، درستکاری، زنده نگه داشتن اندیشه های امام خمینی (ره) و ارزشهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه انسجام اسلامی، عفاف و حجاب و ساده زیستی از جمله مصادیق موضوعات فرهنگی هستند که رسانه ها در این خصوص نقش مهمی دارند.»

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: «البته وظیفه محتوا و مضمون در مسائل فرهنگی به عهده روحانیت و حوزه های علمیه است.»

در ابتدای این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان با اشاره به نشست دو روزه مجلس خبرگان و موضوعات مطرح شده، این اجلاس را بسیار خوب و موفق ارزیابی کرد.

آیت الله یزدی نایب رئیس اول مجلس خبرگان نیز در این دیدار گزارش مبسوطی از مباحث مطرح شده در اجلاس خبرگان ارائه کرد.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری