Gerdab.IR | گرداب

سكوت سران فتنه و اصلاح‌طلبان در قبال اهانت به قرآن

تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۳۸۹

در حالي كه موج اعتراض به اهانت صورت گرفته به قرآن كريم، بسياري از كشورهاي اسلامي را در برگرفته است، سران فتنه هیچ واكنشی در قبال این حرکت ضد دینی از خود نشان ندادند.

سران فتنه و گروه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي در قبال اهانت به قرآن سكوت كردند.

به گزارش گرداب روزنامه رسالت نوشت: سران فتنه و گروه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي در قبال اهانت به قرآن سكوت كردند.

در حالي كه موج اعتراض به اهانت صورت گرفته به قرآن كريم در آمريكا سراسر كشورمان و بسياري از كشورهاي اسلامي را در برگرفته است، گروه‌هايي مانند مشاركت، مجاهدين انقلاب، حزب كارگزاران و ساير گروه‌هاي اقماري وابسته به اين طيف در برابر اهانت به ساحت قرآن حاضر به واكنش نشدند و زحمت نوشتن چند سطر اطلاعيه را به خود ندادند.

روز گذشته در راهپيمايي مردم تهران در محكوميت اهانت به قرآن هيچ يك از چهره‌هاي شاخص طيف اصلاحات حضور نداشته و عملا همراهي خود را با اين حركت ضد ديني نشان دادند.