Gerdab.IR | گرداب

سردار سلامی:

آمریکا تمام ظرفیت‌های جهانی خود را علیه ما بسیج کرده است

تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۵

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما باید حس کنیم که همیشه در میدان جنگ هستیم؛ آمادگی‌هایمان مهم هستند؛ لحظه ها تعیین کننده هستند؛ دشمن باید از قدرت، اراده، ایمان، باورها و وجود و حضور ما وحشت کند.

به گزارش گرداب، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه طی سخنانی در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه در مشهد مقدس با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در جمع دانشجویان دانشگاه امام حسین علیه السلام زوایای گوناگون جهاد کبیر را تشریح و از آن به عنوان مهم ترین مفهومی که به راهبرد اساسی سپاه مبدل خواهد شد، یاد کرد.

وی با بیان اینکه عدم تبعیت از کفار رسالت ما است اظهار داشت: رسالت انقلابی نظام، ساختن یک امت نمونه است و رسالت انقلابی سپاه به استناد آیات قرآن کریم، جهاد در راه خدا آنگونه که شایسته و حق جهاد الهی می‌باشد، است.

سلامی با بیان اینکه تبعیت نکردن از کافران در آیات گوناگونی از قرآن کریم به صراحت بیان شده است، تصریح کرد: وظیفه ماتبیین و تحکیم جهاد کبیر که همان دستیابی به راههایی است که عدم تبعیت از دشمنان خدا را به دنبال دارد، است.

وی افزود: صحبت از جهاد کبیر بمعنای تقابل با یک دشمن بزرگ است و با توجه به این که امروز آمریکا از خود تعریفی جهانی می کند و برای خود ابعادی جهانی قائل است و معتقد به نظم نوین جهانی بر اساس حاکمیت ضوابط و معیارهای آمریکایی است، مصداق بارز آن به شمار می رود.

جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز ما با دشمنی مواجه هستیم که تمام ظرفیت های جهانی خود را علیه ما بسیج کرده است، گفت: این مواجهه و درگیری منحصر و محدود به میدان نظامی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی، فرهنگی به خود گرفته است و این نقشه جهانی آمریکا برای غلبه بر جهان اسلام است و بر اساس این آرمان برنامه ریزی عملیاتی انجام می دهد.

وی در تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون جهاد کبیر اظهار داشت: جهاد کبیر یک مفهوم موسع و ترکیبی از دفاع و تهاجم و به معنای فراهم آوردن لوازم دفاع در برابر دشمنی که تمام ظرفیت های خود را علیه ما به کار برده است، می باشد.

سلامی در ادامه با اشاره به ظهور نشانه های فروپاشی آمریکا از درون گفت: امروز آمریکا دچار پوسیدگی اخلاقی و فرهنگی شده است و این پوسیدگی به سرعت آمریکا را نابود خواهد کرد.

وی افزود: آمارهای جرم و جنایت و رشد مفاسد اخلاقی در جامعه آمریکا از یک فروپاشی درونی در آمریکا خبر می دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در جهاد کبیر آرمان ها نیزبزرگ است ، گفت: جهان اسلام باید با تمام ظرفیت حرکت کند و قدرت بسازد؛ زمینه های ظهور با ساختن قدرت ممکن است ، از این رو جز با قوی شدن نمی توانیم؛ بدلیل آنکه تقابل حق و باطل تمام شدنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مفهوم جهاد کبیر تبعیت نکردن از کفار مستلزم برخورداری از قدرت است، از اعتماد به نفس رزمندگان سپاه در دستگیری تفنگداران امریکایی به عنوان مصداقی از قدرتمندی در برابر دشمن یاد کرد و گفت: اگر قوی نبودید امکان نداشت علیه دشمن این همه تحقیر ایجاد کنید، چون قدرتمندیم و از مواجهه با دشمن نمی ترسیم، در میدان عمل و بیان هم شجاعانه عمل می کنیم و این همان جهاد کبیر است.

سلامی با تاکید بر اینکه مقیاس عمل ما باید بر اساس راهبرد جهاد کبیر باشد با یادآوری ابعاد قدرت و توانمندی نیروی دریایی سپاه گفت: توانمندیهای امروز ما در حد مطلوبی است اما  نباید در سطح کنونی متوقف شود؛ نیروی دریایی سپاه لبه میدان جهانی تقابل ما با دشمن را شکل می دهد و از طریق دریا به جهان و عرصه رویارویی با قدرت های استکباری متصل است.

وی برخورداری از ایمان قوی، اعتماد به نفس بالا، شجاعت، خطرپذیری و جسم های آماده بعنوان لوازم جهاد کبیر یاد کرد و اظهار داشت: ما باید حس کنیم که همیشه در میدان جنگ هستیم؛ آمادگی هایمان مهم هستند؛ لحظه ها تعیین کننده هستند؛ دشمن باید از قدرت، اراده، ایمان، باورها و وجود و حضور ما وحشت کند.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه بر اساس مفهوم جهاد کبیر تعریف دوباره ای از قدرتمان خواهیم داشت، گفت:  این جهاد کبیر در ساختار ، تفکر ، اندیشه ، عمل، آمادگی ها و نگاه ما به صحنه و تجهیزات و تاکتیک ها مؤثر خواهد بود.