Gerdab.IR | گرداب

عکس/ شلیک به ذهن این کودک!

تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۵

این روزها تصاویر وارداتی از دنیای بیگانه، ذهن کودک ایرانی را نشانه رفته است


عکس/ شلیک به ذهن این کودک!