Gerdab.IR | گرداب

تاید فرضیه انیشتین درباره کهکشان‌ها

تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۵

گروهی از اخترشناسان و فیزیکدانان موفق به طراحی بزرگترین نقشه سه بعدی جهان شدند که 1.2 میلیون کهکشان را در برمی‌گیرد.

به گزارش گرداب به نقل از تک تایمز، این نقشه سه بعدی هم موید تئوری های مختلف انیشتین است و هم برآورد دقیق انرژی تاریک را ممکن می کند.

انرژی تاریک نوع ناشناخته‌ای از انرژی است که همهٔ فضا را در بر می‌گیرد و سرعت انبساط جهان را می‌افزاید. انرژی تاریک مقبولترین فرضیه برای توضیح‌دادن مشاهدات اخیر است که می‌گویند جهان با آهنگ رو به افزایشی (با شتاب) منبسط می‌شود.

جرمی تینکر یکی از محققان اصلی این طرح از دانشگاه نیویورک که حدود یک دهه است در حال بررسی موضوع می باشد با انجام محاسباتی در مورد 1.2 میلیون کهکشان نقشه ای ساختاری از جهان ترسیم کرده که حجم آن به حدود 650 مکعب میلیارد سال نوری می رسد.

پژوهشگران امیدوارند از این طریق قادر به محاسبه نرخ گسترش جهان خواهند بود و تاثیر این تغییرات بر جهان را درک کنند. این نقشه موید نقش انرژی تاریک در گسترش سریع جهان است. یافته های یاد شده موید وجود نیرویی موسوم به لامبداست که نیرویی مستمر و مقابله کننده با جاذبه بین ماده است.

برای تهیه نقشه یاد شده 95 درصد از جهان تاریک تجزیه وتحلیل شده و داده های مختلف جمع آوری شده از برنامه های فضایی گوناگون هم مورد استفاده قرار گرفته است. این نقشه برآورد دقیق تر عمر جهان که فعلا 13.8 میلیارد سال برآورد می شود را هم تسهیل می کند.