Gerdab.IR | گرداب

سیاست امروز، سیاست آندلسی کردن ایران است

پوستر / آندلسیزاسیون

تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۵

" اروپایی ها وقتی خواستند آندلس را از مسلمانان پس بگیرند، اقدامی بلندمدت کردند. آن روز صهیونیست ها نبودند، اما دشمنان اسلام و مراکز سیاسی علیه اسلام فعال بودند، آنها به فاسد کردن جوانان پرداخـتند و در این راستا انگـیزه های مختلف مـسـیـحی، مـذهـبـی یا سیاسی داشتند، یکی از کارها این بود که تاکستان هایی را وقف کردند تا شــراب آنها را به طور مجـانی در اختیار جوانان قرار دهند! جـوانان را به سـمت زنـان و دخـتران خـود سـوق دادند تا آنـهـا را به شـهـوات آلـوده کنند! گـذشــت زمـان راه هـای اصـلـی را برای فـاسـد یا آبـادکـردن یک مـلــت عــوض نمی کند، امروز هــم آنها همـین کار را می کنند، البته دشمن هدف های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم دارد، هدف های اقتصادی اش معلوم است؛ برای آنها تسلط اقتصادی بر منطقه خاورمیانه حیاتی است." مقم معظم رهبری

پوستر / آندلسیزاسیون

جهت مشاهده پوستر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید