Gerdab.IR | گرداب

کاربران ایرانی دختر اوباما را رها نمی‌کنند!

تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۳۹۵

کاربران ایرانی دست از سر دختر اوباما بر نمی دارند و همچنان صدها کامنت فارسی در صفحه اینستاگرام او دیده می شود.

به گزارش گرداب؛ صفحه اینستاگرام دختر اوباما همچنان محل گردهمایی برخی از کاربران فارسی زبان است.

دو هفته از آغاز انتشار کامنت های فارسی در صفحه اینستاگرام دختر اوباما و توهین های مجازی به او می گذرد، با وجود واکنش های دختر اوباما و همچنین پاک کردن تمام پست هایش از اینستاگرام، کاربران ایرانی دست از سر او بر نمی دارند و در جدیدترین پست های او هم صدها کامنت فارسی دیده می شود.

کاربران ایرانی دختر اوباما را رها نمی‌کنند!