Gerdab.IR | گرداب

ایجاد زیرساخت‌های دسترسی الکترونیکی معلولان

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

در راستای ارائه راهکارهای توسعه بهینه‌سازی دسترسی افراد کم‌توان و معلول، زیرساخت‌های لازم و ضروری استفاده از فناوری اطلاعات، ایجاد می‌شود.

به گزارش گرداب؛ راهکارهای توسعه بهینه‌سازی دسترسی و توانمندسازی افراد کم‌توان و معلول در کارگروه مشورتی مناسب‌سازی و توسعه دسترسی الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران موردبررسی قرار گرفت.

این کارگروه باهدف ارائه راهکارهای فناورانه برای توانمندسازی افراد دارای نیازهای ویژه کم‌توان و با معلولیت، ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. در این جلسه مشورتی بر ایجاد زیرساخت‌های لازم و ضروری برای معلولان با استفاده از فناوری اطلاعات تأکید شد.

همچنین ارائه فناوری و توسعه فناوری‌های مربوط به استفاده هر چه آسان‌تر معلولان از خدمات فناوری اطلاعات ایران به زبان فارسی با حمایت بخش خصوصی و نخبگان، ایجاد بانک اطلاعاتی پزشکی و امکانات بیمارستانی و تسهیلات انواع بیمه‌ها برای این قشر جامعه در این جلسه موردبررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد مسئولان سازمان بهزیستی کشور،  نمایندگانی از یونسکو و سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی نیز حضور داشتند