Gerdab.IR | گرداب

عکس نوشته / سطل آشغال نشویم!

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

ذهن سطل زباله نیست هرزمان که از پای نت بلند شدیم آن را تخلیه کنیم

عکس نوشته / سطل آشغال نشویم!


جهت مشاهده موارد بیشتر به این صفحه بروید

جهت مشاهده تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید