Gerdab.IR | گرداب

تشريح جنايات منافقين در مقر اروپايي سازمان ملل

تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۳۸۹

انجمن خانواده هاي قربانيان ترور ايران با نمايش فيلم و قرائت بيانيه در صحن شوراي حقوق بشر سازمان ملل به تشريح جنايات منافقين در ايران پرداخت.

به گزارش گرداب روزنامه کیهان نوشت، انجمن خانواده‌هاي قربانيان ترور ايران با حضور در دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تشريح جنايات منافقين در ايران پرداخت.

نمايش فيلم جنايات منافقين و قرائت بيانيه انجمن خانواده‌هاي قربانيان ترور ايران از برنامه‌هاي اين انجمن در صحن شوراي حقوق بشر سازمان ملل بود كه با استقبال شركت كنندگان روبرو شد.

تشريح جنايات منافقين براي حضار عجيب بود و آنها نسبت به زيرپا گذاشتن تمام قواعد حقوق بشري از سوي اين گروهك تروريستي ابراز شگفتي كردند.

اين گزارش تصريح مي‌كند كه گروهك منافقين در ژنو با پرداخت مبالغ كلان در پي خريد سياستمداران و NGOهاي شركت كننده در اين همايش بود.