Gerdab.IR | گرداب

صدور دومین پروانه رسمی خدمات مرکز تماس

تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

با گذشت یک سال از تعیین حق امتیاز پروانه‌های خدمات مرکز تماس، دومین لایسنس این حوزه صادر شد.

به گزارش گرداب، اوایل سال گذشته هیات وزیران در راستای رقابت سالم، تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آنها و در راستای حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات و نظارت بر آنها، حق امتیاز مربوط به پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) را تعیین کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز معتقد بود که تدوین و تنظیم مقررات در این زمینه با توجه به ضرورت ساماندهی و قانونمندسازی ارایه خدمات مرکز تماس داخلی به منظور ایجاد شرایط برای رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار و استفاده بهینه و موثر از بسترها و زیرساخت‌های فراهم شده موجود و اشتغالزایی، می‌تواند منجر به توسعه صادرات خدمات و بالا بردن کیفیت و سطح ارایه خدمات به مردم شود.

لذا مقرر شد که حق امتیاز پروانه ارایه خدمات مرکز تماس (Contact Center) در شهرهای بزرگ به میزان دو میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها به میزان 500 میلیون ریال و در سایر شهرها به میزان 200 میلیون ریال باشد.

اکنون با گذشت یک سال از تصویب این شرایط و تعیین حق امتیازها، دومین پروانه خدمات مرکز تماس برای شرکت راه کار سرزمین هوشمند به مدت پنج سال صادر شده است.

اولین شرکت دریافت کننده این پروانه مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان بود که سال گذشته موفق به دریافت این پروانه پنج ساله شد.