Gerdab.IR | گرداب

سرعت اینترنت موبایل چقدر خواهد شد؟

تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

ویدئو در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۵ درصد ترافیک جهانی دیتای موبایل را شامل خواهد شد در حالیکه این آمار تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۴۶ درصد بوده است.

به گزارش گرداب؛ همپای رشد ضریب نفوذ پهنای باند در جوامع مختلف و مجهز شدن زیرساخت‌های ارتباطی، نرخ تبدیل مردم به کاربران دیجیتال نیز افزایش یافته است.

دامنه استفاده از ابزارهای دیجیتال نیز با چنین تغییر و تحولاتی طبیعتا وسیع می‌شود.

پیش‌بینی‌های اخیر سیسکو که برگرفته از تحلیل‌های آماری است، نشان می‌دهد که ترافیک جهانی دیتای موبایل در سال 2020 با رشد هشت برابری به نسبت سال 2015 مواجه خواهد شد.

براساس این تحلیل در سال 2015 تنها 40 درصد جمعیت دنیا جزو کاربران اینترنت موبایل بودند که پیش‌بینی شده این شاخص در سال 2020 به 52 درصد برسد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که ترافیک ماهانه اینترنت موبایل در سال 2020 به 30.6 اگزابایت می‌رسد در حالیکه این نرخ طی سال 2015 حدود 3.7 اگزابایت بود.

نرخ سرعت رشد دیتای موبایل هم در این بازه زمانی پنج ساله، سه برابر بیشتر از سرعت رشد دیتای فیکس خواهد بود. در سال 2015 تنها پنج درصد ترافیک IP جهانی مختص موبایل بوده که در سال 2020 به 16 درصد خواهد رسید.

البته باید این نکته را هم در نظر داشت که ترافیک دیتای موبایل در سال 2015 با رشد 74 درصدی مواجه شده بود.

میانگین سرعت اتصال به شبکه سیار نیز در سال 2015 حدود 24.7 مگابیت بر ثانیه توسط این مرکز گزارش شده که در سال 2020 به 47.7 مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.

میانگین ترافیک مصرفی ماهانه هر مشترک موبایل از 9.9 گیگابایت در سال 2015 به 25.1 گیگابایت در سال 2020 می‌رسد.

رشد ترافیک ویدئویی موبایل نیز با نرخ رشد سالانه 62 درصد، در سال 2020 به 11 برابر 2015 می‌‌رسد.

ویدئو در سال 2020 حدود 75 درصد ترافیک جهانی دیتای موبایل را شامل خواهد شد در حالیکه این آمار تا پایان سال 2015 حدود 46 درصد بوده است.

وضعیت خاورمیانه و آفریقا

همین آمار در حوزه خاورمیانه و آفریقا به شرح زیر است:

27 درصد جمعیت این منطقه جزو کاربران اینترنت موبایل تا سال 2020 خواهند بود در حالیکه شاخص ذکر شده در سال 2015 حدود 18 درصد گزارش شده است.

ترافیک دیتای موبایل با نرخ رشد سالانه 71 درصد، در سال 2020 با رشد 15 برابری به نسبت 2015 مواجه خواهد شد.

ترافیک ماهانه دیتای موبایل در سال 2020 به 4.3 اگزابایت می‌رسد در حالیکه سال 2015 حدود 294 پتابایت بوده است.

رشد سرعت دیتای موبایل نیز دو برابر دیتای ثابت در فاصله زمانی 2015 تا 2020 است.

در سال 2015 ترافیک داده موبایل تنها 15 درصد کل ترافیک IP بوده که در سال 2020 به 40 درصد خواهد رسید.

این نکته را باید در نظر داشت که ترافیک دیتای موبایل در سال 2015 برای این منطقه رشد 117 درصدی را نشان می‌دهد.

ترافیک ویدئویی موبایل نیز با نرخ رشد سالانه 87 درصد، در سال 2020 به 23 برابر سال 2015 می‌رسد.

ترافیک ویدئو موبایل در این منطقه در سال 2020 مجموعا 72 درصد ترافیک داده موبایلی شامل خواهد شد در حالیکه این آمار تا پایان سال 2015 حدود 46 درصد بوده است.