Gerdab.IR | گرداب

اینفو گرافیک/ فرمان در دست ماست

تاریخ انتشار : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

با توجه به اینکه اینترنت تبدیل به زبان رایج، علی الخصوص بین جوانان شده است، یکی از مهمترین مسائلی که این روزها جامعه ما را تهدید می کند، شکسته شدن قبح ارتباط با نامحرم است.

اینفو گرافیک/ فرمان در دست ماست

جهت مشاهده تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید