Gerdab.IR | گرداب

تامین حقوق کاربران با قانون جرائم رایانه ای

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

کیفیت دسترسی به اطلاعات از سرعت دسترسی جدا است و یکی از وجوه حمایت های قانونی از کاربران اینترنت به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر مربوط است، اما در این مورد هیچ قانونی نداریم.

به گزارش گرداب، "رضا باقری اصل"، مدیر دفتر فن آوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با بیان این مطلب درباره حمایت از کاربران اینترنت اظهار کرد: «از دو بعد می توان از کاربران اینترنت حمایت کرد؛ یک حقوق کاربر در بعد حق دسترسی است که ضامن کیفیت سطح خدمات خواهد بود و هنگام قرارداد بین شرکت خدمات دهنده و کاربر بر این حق تصریح می شود؛ به طور مثال سرعت و کیفیت دسترسی اینترنت چقدر باید باشد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر با توجه به شیوه اشتراک از طریق کارت اینترنت و حتی در اشتراک های پرسرعت هم قراردادی که سطح کیفیت خدمت در آن قید شده باشد، وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به تازگی اعلام کرده که قصد دارد نظارت هایی را اعمال کند.»

 وی افزود: «دومین وجه از حمایت های قانونی از کاربران اینترنت مربوط به حقوق کاربران در دسترسی آزاد و سالم بودن فضای سایبر است؛ در حال حاضر از سویی با وجود فیلتر شدن سایت های هرزه نگاری اینترنت، مناسب کودکان و نوجوانان نیست و ازسوی دیگر قشرهای مختلف دیگری هم هستند که به واسطه حرفه و شغل یا پژوهش و تحقیق به دسترسی های آزادتری نیاز دارند.»

وی گفت: «ایجاد تناسب برای بهره برداری  اقشار مختلف در سنین مختلف نیازمند صرف هزینه و تدوین قوانین لازم است که نمونه آن از سال پیش در اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته است.»

وی با اشاره به این که اتحادیه اروپا ۵۵ میلیون دلار برای سالم سازی فضای سایبر سرمایه گذاری کرده است، خاطر نشان کرد: «آزادی دسترسی به اطلاعات در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که می گوید مردم حق دارند به اطلاعات دولتی دسترسی داشته باشند پیش بینی شده است، البته در این قانون استثنا برای دسترسی اطلاعات از سوی دستگاه های دولتی دیده شده است تا مسائلی همچون محرمانگی و حریم خصوصی حفظ شود.»