Gerdab.IR | گرداب

ثبت بیش از 814هزار دامنه اینترنتی در کشور

تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

بر اساس آمار مرکز ثبت دامنه کشوری، ایران تاکنون بیش از 814 هزار دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش گرداب؛ بر طبق آخرین آمار مرکز ایرنیک (مرکز ثبت دامنه کشوری ایران) پژوشگاه دانش های بنیادی دامنه اینترنتی با پسوند "ir " با 805 هزار و 223 مرتبه ثبت رتبه نخست از سوی کاربران داشته است.
بر اساس آمار منتشر شده در این مرکز رسمی دامنه "co.ir" با سه هزار و 837 مرتبه ثبت، دامنه اینترنتی با پسوند "ایران" دو هزار و 156 مرتبه ثبت و دامنه "ac.ir" یک هزار و 532 مرتبه از سوی کاربران به ثبت رسیده است.
همچنین  دامنه "id.ir" ، "sch.ir" و "org.ir" به ترتیب 424 مرتبه، 337 مرتبه و 315 مرتبه ثبت شده اند.
آخرین آمار مرکز ثبت دامنه کشوری نشان می دهد دامنه های اینترنتی "gov.ir" و "net.ir" با 227 و 41 مرتبه ثبت کمترین میزان درخواستی از سوی کاربران را داشته اند.
آمار ایرنیک نشان می دهد در مجموع 814 هزار 142 دامنه با 9 پسوند در کشور فعال است.