Gerdab.IR | گرداب

از مجموعه گاردریل؛

عکس‌نوشته/برده‌های فضای‌مجازی رابشناسید

تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۳۹۵

خیرگی در فضای مجازی یعنی قبول هرآنچه می بینم و می شنوم؛ آیا این مفهوم بردگی و اسارت نیست؟

برده های فضای مجازی را بشناسید !!

جهت مشاهده تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید
جهت مشاهده موارد بیشتر به این صفحه بروید