Gerdab.IR | گرداب

پوستر/ جهان حواس پرتی

تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵

وقــتـــی چـیـزی را مــورد تــوجــه خـــود قـــرار مــــی دهــید، نشـان ازآن دارد که آن را با همه خـوبی و بدی هایش پــذیــر فــتــه اید. پـس مــر اقــب بــاشید که توجهتان به چه چیزی معطوف می شود.

پوستر/ جهان حواس پرتی

جهت مشاهده پوستر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید