Gerdab.IR | گرداب

روز دانشجو

پوستر / ضد سلطه

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۵

شانزده آذر در همه‌ سال ها، با این مختصات باید شناخته شود [که] شانزده آذر متعلق به دانشجوی ضد نیکسون است، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است. مقام معظم رهبری

پوستر / ضد سلطه

جهت مشاهده پوستر در اندازه اصلی اینجا را کلیک کنید