Gerdab.IR | گرداب

بازنشر کاریکاتورهای موهن

تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۸۹

روزنامه هتاک دانمارکی که 5سال پیش نسبت به ساحت مقدس پیامبر (ص) توهین کرده بود، قصد دارد کتابی در خصوص کاریکاتورهای موهن منتشر کند.

گرداب- روزنامه هتاک دانمارکی درصدد است با هدف توهین مجدد به ساحت پیامبر اکرم (ص)، کاریکاتورهای موهن را در کتابی منتشر کند.

به گزارش ادیان نیوز روزنامه هتاک دانمارکی که 5 سال قبل با طراحی چند کاریکاتور نسبت به ساحت مقدس پیغمبر اکرم (ص) توهین روا داشته بود، اکنون نیز قصد دارد علی‌رغم هشدارهای جدی مسلمانان، کتابی را در خصوص کاریکاتورهای مذکور منتشر کند.

این کتاب که "استبداد سکوت" نام دارد در صورت ادامه روند موجود در سالگرد انتشار کاریکاتورهای موهن در این روزنامه منتشر خواهد شد.‌

بنابر این گزارش، قرار است کاریکاتورهای موهن روزنامه "جیلندز پستن" بار دیگر در یکی از صفحات این کتاب در قالب تصویر همان صفحه روزنامه چاپ شوند.

یکی از مسئولین چاپ این کتاب اظهار داشته است که هر اتفاقی بیافتد، چاپ کتاب طبق برنامه به انجام خواهد رسید.

پنج سال پیش روزنامه مذکور با چاپ 12 کاریکاتور موهن، منجر به بروز موجی از خشم و خروش در میان جوامع اسلامی شده بود.