قِلق‌های یک جست و جوی علمی موفق +جدول

قِلق‌های یک جست و جوی علمی موفق +جدول
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

نکات و ترفندهایی هستند که به وسیله آنها می توانیم جست و جوی بهتری داشته باشیم و به نتایج ناب تری دست پیدا کنیم.

به گزارش گرداب، هر چند بسیاری از کاربران گمان می کنند که کار کردن با موتورهای جست و جو راحت است اما گاهی جست و جوی در آن ها راحت نیست و یا بهتر اینگونه بگوییم که اگر قلق های آن را بدانیم کارمان راحت تر انجام می شود و به مطالب ناب تری دسترسی پیدا خواهیم کرد. این مورد در جست و جوهای علمی و تحقیقاتی، نمود بارزتری پیدا می کند و دانشجویان و پژوهشگرانی که به دنبال یافتن مطالب درباره موضوعی خاص هستند، با دانستن برخی نکات پیرامون موتورهای جستجوی علمی، جست و جوی موفق تری خواهند داشت.

بنابراین هنگامی که به یک موتور جست و جوی علمی مراجعه می کنیم باید در کنار کلید واژه ها، از کلمات و یا نشانه هایی استفاده نماییم تا به مطالب مرتبطی دست یابیم. برای مثال استفاده از واژه AND، بین دو کلیدواژه Laser و Maser، منجر به دسترسی به مقالاتی خواهد شد که شامل هر دو واژه Laser و Maser است.

در جدول زیر نکات و ترفندهایی که به وسیله آنها می توانید جست و جوی بهتری داشته باشید آمده است: