سطل آشغال هوشمند!

سطل آشغال هوشمند!
تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

در معرفی جذابترین نوآوری ها ، به سراغ گجت (ابزارک) هوشمندسازی سطل آشغال ها رفته ایم.

به گزارش گرداب، خرید لوازم مورد نیاز از فروشگاه نیاز به تهیه یک لیست خرید دارد که فرصت زیادی از افراد می گیرد.

در این میان اغلب اوقات هم برخی از لوازم مود نیاز یا سفارشهای خانواده فراموش شده و مشکل ساز میشود. یا باید دوباره به فروشگاه رفت و یا از آن وسیله صرف نظر کرد.

برای حل  قسمتی این مشکل یک شرکت ایده جالبی را عملیاتی کرده است. 

این شرکت دستگاه هوشمندی را طراحی کرده است که به بدنه سطل زباله متصل میشود و نوع زباله های شما را تشخیص داده و یا درصورت عدم تشخیص نوع آن را سوال میکند و آن را ثبت میکند.

به همراه این گجت (ابزارک) هوشمند یک نرم افزار هم بر روی گوشی هوشمند نصب شده و از طریق اینترنت لیست مواد و لوازم مصرف شده به صورت آنلاین روی گوشی ارسال می شود ، در نتیجه شما به راحتی میتوانید ، مایحتاج خود را تهیه و به خانه ببرید.