حجت الاسلام منتظری؛

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است + فیلم

فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است + فیلم
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۹۵

دادستان کل کشور گفت : فضای مجازی ولنگار برای کشور یک جهنم سوزان است.

به گزارش گرداب، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی گفت: دست اندرکاران فضای مجازی امروز باید بدانند که فضای مجازی ولنگار برای جامعه و کشور ما و برای مردم ما یک جهنم سوزان است اگر سالم سازی نکنیم اگر درست هدایت نکنیم و اگر درست محتوای آن را غربال نکنیم آسیب خواهیم دید.
حجت الاسلام منتظری در مراسم تودیع و معارفه قائم مقام دادگستری و دادستان اراک افزود: دشمن به سرعتی عجیبی بر روی فساد اخلاقی ، فساد عقیدتی و فساد فکری مردم جامعه برنامه ریزی می کند و مسولین امر باید هوشیار باشند .
وی ادامه داد: دشمنان برای منافع خود از تمام امکانات و ابزارات و جذابیت این فضا برای جذب جوانان استفاده می کنند و اطلاعات دقیقی داریم که امروز جوامع استکباری ، جوامع بشری خصوصا جهان سوم و دنیای اسلام را هدف تهاجم فرهنگی قرار داده اند.
دانلود