Gerdab.IR | گرداب

ترفند مضحک منافقين

تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۸۹

منافقین با فیلمبرداری از جمعیت معترض به سیاست های سارکوزی در پاریس، سعی می کنند آنها را هوادار منافقین نشان دهند.

منافقین برای جذب نیروی و برنامه ریزی های خرابکارانه خود علیه جمهوری اسلامی دست به ترفند جدیدی در پاریس زدند.

به گزارش گرداب به نقل از آتی نیوز، منافقين که براي پرجمعيت نشان دادن تجمعات خود همه راهها از جمله برگزاري تور رايگان تا تماس تلفني و اصرار و التماس و وعده دريافت ده يورو به برخي مهاجران را امتحان کرده و جواب مناسب نگرفته اند اقدام مضحک ديگري را پايه گذاشتند.

در اين حرکت با توجه به شلوغ شدن برخي ميادين پاريس در اين روزها به خاطر نارضايتي مردم از سارکوزي و راهپيمايي هاي ميليوني عليه دولت وي منافقين نيز با راه اندازي يک غرفه و توزيع پوستر در همان نقاط سعي مي کنند با تصويربرداري، جمعيت اطراف خود را هواداران منافقين نشان دهند.

يادآور مي شود که سرويس هاي امنيتي غرب و به ويژه فرانسه، پس از وقايع انتخابات رياست جمهوري در سال 88 به شدت از مهره هاي منافقين برای برخی برنامه ریزی ها استفاده کرده و می کنند.