نقض حریم شخصی در آمریکا به دنیای ژنتیک کشیده شد

نقض حریم شخصی در آمریکا به دنیای ژنتیک کشیده شد
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

بر اساس طرح جدیدی که برای تصویب در کنگره آمریکا مطرح شده، شرکت های تجاری امکان خواهند یافت تا کارمندان خود را مجبور به انجام آزمایشات ژنتیکی خاصی کنند و داده های آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.

به گزارش گرداب، این طرح که توسط ویرجینیا  فاکس نماینده جمهوری خواه پیشنهاد شده و به تایید یکی از کمیته های فرعی کنگره رسیده، نقض صریح قانون GINA مصوب سال 2008 محسوب می شود.

این طرح که فعلا HR 1313  نام دارد، به بهانه ضرورت اطلاع از میزان سلامت افراد و کارکنان شرکت های مختلف از انجام آزمایش های ژنتیک اجباری بر روی کارمندان و ارسال نتایج آن برای نهادهای دولتی و خصوصی مختلف حمایت می کند.

این در حالی است که بر اساس قانون GINA جمع آوری اطلاعات ژنتیکی کارمندان در آمریکا به طور اجباری و بدون کسب رضایت آنها ممنوع است.

با توجه به اینکه خود کارمندان باید هزینه انجام این آزمایش ها را بپردازند، اجرای چنین قانونی هزینه های سنگینی را هم به آنها تحمیل کرده و از سوی دیگر درآمد سرشاری را برای بیمارستان ها و دیگر موسسات درمانی به همراه می آورد. در طرح مذکور تفاوتی میان شرکت های مختلف وجود ندارد و لذا آن دسته از کارکنان شرکت های مختلف که پوشش بیمه ای مناسبی هم ندارند باید هزینه های یاد شده را از جیب خود بپردازند.