شکل‌گیری پدیده «ناشر» اپلیکیشن در ایران

شکل‌گیری پدیده «ناشر» اپلیکیشن در ایران
تاریخ انتشار : ۰۵ فروردين ۱۳۹۶

هشت ناشر بزرگ در ایران فرایند نشر محصول را برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌های کوچک تولید برنامه انجام می‌دهند و امکان تبلیغات، ارائه در بازار و پشتیبانی برنامه و بازی را برای آنها فراهم می‌کنند.

به گزارش گرداب، در سال 95 یک فروشگا‌ه برنامه‌های اندرویدی با شناسایی یکی از محدودیت‌های رشد اپلیکیشن‌ها در کشور به ایجاد و توسعه صنعت نشر و جهش در رشد صنعت تولید و انتشار برنامه در ایران کمک کرد.

یکی از مشکلات توسعه‌دهندگان برنامه‌ها فرایند نشر محصول از جمله تبلیغات، ارائه در بازار و پشتیبانی برنامه و بازی است.

موفقیت در فرایند نشر محصول، احتمال موفقیت برنامه‌ را نیز افزایش می‌دهد.

با شناسایی این نیاز، اکنون بیش از هشت ناشر بزرگ در ایران برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌های کوچک تولید برنامه، امکانات نشر محصول را فراهم می‌کنند و فرایند نشر محصول از طریق برون‌سپاری انجام می‌شود.