دست های پنهان کلاه سفید ها در کشتار کودکان سوری + فیلم

دست های پنهان کلاه سفید ها در کشتار کودکان سوری + فیلم
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۶

به گفته سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی، فیلم تزریق داروهای ضدشیمیایی به کودکان سوری جعلی است.

به گزارش گرداب، پس از انتشار اخباری مبنی بر حملات شیمیایی سوریه به خان شیخون، تصاویری از کودکان سوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اثر استنشاق گازهای شیمیایی به حالت تأسف‌انگیزی درآمده‌اند. اما به‌تازگی سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی، از حقیقتی هولناک پرده برداشت.
 
این سازمان فاش کرده است که تصاویری که پزشکان را در حال تزریق داروهای ضدشیمیایی به کودکان سوری نشان می‌دهد، جعلی است و در واقع این خود کلاه‌سفیدها هستند که برای مقصر نشان دادن دولت بشار اسد اقدام به ساخت فیلم مورد نظر و انتشار آن کرده‌اند.
 
در این فیلم اینگونه برداشت می‌شود که پزشکان مشغول تزریق داروهای ضدشیمیایی هستند در حالی که به گفته پزشکان سوئدی، کلاه‌سفیدها به کودکان سوری مواد بیهوش‌کننده معمولی تزریق می‌کنند و به همین دلیل کودکان در حال جان دادن دیده می‌شوند.
 
سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی همچنین متذکر شده است که تزریق داروهای ضد شیمیایی به شیوه‌ای که در فیلم مشاهده می‌شود نیست و هیچ یک از نشانه‌های مسمومیت با گاز شیمیایی در کودکان دیده نمی‌شود. حملات شیمیایی به خان شیخون که رسانه‌های غربی مدعی آن هستند باعث شد رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به پایگاه نظامی الشعیرات را صادر کند.
 
گروه موسوم به کلاه‌سفیدها در سال 2013 تشکیل شد؛ گروهی که هدف اصلی آن، به‌اصطلاح کمک غیرنظامی به شهروندان سوری است. اما انتشار این فیلم جعلی شبهه‌ای جدی را در هدف مورد نظر این گروه ایجاد کرده است.
پس از انتشار اخباری مبنی بر حملات شیمیایی سوریه به خان شیخون، تصاویری از کودکان سوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اثر استنشاق گازهای شیمیایی به حالت تأسف‌انگیزی درآمده‌اند. اما به‌تازگی سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی، از حقیقتی هولناک پرده برداشت.
 
این سازمان فاش کرده است که تصاویری که پزشکان را در حال تزریق داروهای ضدشیمیایی به کودکان سوری نشان می‌دهد، جعلی است و در واقع این خود کلاه‌سفیدها هستند که برای مقصر نشان دادن دولت بشار اسد اقدام به ساخت فیلم مورد نظر و انتشار آن کرده‌اند.
 
در این فیلم اینگونه برداشت می‌شود که پزشکان مشغول تزریق داروهای ضدشیمیایی هستند در حالی که به گفته پزشکان سوئدی، کلاه‌سفیدها به کودکان سوری مواد بیهوش‌کننده معمولی تزریق می‌کنند و به همین دلیل کودکان در حال جان دادن دیده می‌شوند.
 
سازمان حقوق بشری پزشکان سوئدی همچنین متذکر شده است که تزریق داروهای ضد شیمیایی به شیوه‌ای که در فیلم مشاهده می‌شود نیست و هیچ یک از نشانه‌های مسمومیت با گاز شیمیایی در کودکان دیده نمی‌شود. حملات شیمیایی به خان شیخون که رسانه‌های غربی مدعی آن هستند باعث شد رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به پایگاه نظامی الشعیرات را صادر کند.
 
گروه موسوم به کلاه‌سفیدها در سال 2013 تشکیل شد؛ گروهی که هدف اصلی آن، به‌اصطلاح کمک غیرنظامی به شهروندان سوری است. اما انتشار این فیلم جعلی شبهه‌ای جدی را در هدف مورد نظر این گروه ایجاد کرده است.

دانلود