سال 2017؛ سال هجوم بدافزارهای تازه

سال 2017؛ سال هجوم بدافزارهای تازه
تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۳۹۶

کارشناسان موسسه امنیتی مک آفی می گویند در صورتی که روندهای دو سال اخیر ادامه پیدا کند، سال 2017 سال هجوم بدافزارهای تازه و افزایش خطرات امنیتی در فضای مجازی خواهد بود.

به گزارش گرداب، مک آفی می گوید در 9 ماه پایانی سال 2016 شاهد سیر صعودی طراحی و انتشار بدافزار بودیم و به نظر می رسد این روند در سال 2017 هم ادامه می یابد.

گزارش تازه مک آفی که به بررسی تحولات بدافزاری از سال 2015 به این سو پرداخته از تداوم رشد تولید بدافزار در سه ماهه اول سال 2017 حکایت دارد و بر همین اساس می توان انتظار داشت که تا تابستان امسال باز هم این روند ادامه یابد.

تعداد نمونه های بدافزاری مشاهده شده  و شناسایی شده توسط مک آفی از 400 میلیون مورد در اواسط سال 2016 به بیش از 600 میلیون مورد در انتهای سال 2016 افزایش یافته است.

از سوی دیگر تعداد نمونه های بدافزاری از کمتر از 4 میلیون مورد در ابتدای سال 2015 به بیش از 14 میلیون مورد در سه ماهه چهارم سال 2016 افزایش یافته است. این شرکت از افزایش سریع آگهی افزارهای مزاحم به خصوص در میان رایانه های مک خبر داده و از تداوم عمومی این روند خبر داده است. همچنین میزان شیوع باج افزارها نیز از 3 میلیون نمونه در سال 2015 به 9 میلیون نمونه در سال 2016 افزایش یافته است.