Gerdab.IR | گرداب

ثبت بيش از 173 هزار دامنه اينترنتي در كشور

تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۸۹

تاكنون بيش از 173 هزار و 546 دامنه اينترنتي در كشور به ثبت رسيده و فعال است كه ثبت دامنه با پسوند IR بيشترين سهم را دارد.

به گزارش گرداب، نگاهي به آخرين وضعيت ثبت دامنه‌هاي اينترنتي در مركز ثبت دامنه‌هاي اينترنتي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي نشان مي‌دهد كه 163هزار و 136 دامنه اينترنتي با پسوند لاتين IR به ثبت رسيده است.

همچنين دامنه ثبت شده با پسوند فارسي "ايران" حدود 5 هزار و 631 دامنه است و حدود دو هزار و 321 دامنه اينترنتي با پسوند CO.IR، يك‌هزار و 310 دامنه اينترنتي با پسوند AC.IR و 374 دامنه اينترنتي با پسوند GOV.IR فعال است.

از ديگر دامنه‌هاي ثبت شده و فعال در كشور مي‌توان به 341 مورد ثبت دامنه اينترنتي با پسوند SCH.IR، حدود 276 مورد پسوند ORG.IR، حدود 108 مورد پسوند ID.IR، دو مورد پسوند DNSSEC.IR و حدود 47 مورد دامنه اينترنتي با پسوند NET.IR اشاره كرد.

بنابراين گزارش، مركز ثبت دامنه‌هاي اينترنتي كشور از ششم شهريوماه جاري با اعمال تغييرات در روش پرداخت براي ارائه خدمات دامنه كه با هدف جلوگيري از سوء استفاده و همچنين تشويق كاربران به ثبت دامنه از طريق نمايندگان فروش شكل گرفته است، ‌براي ارائه‌ خدمات دامنه از روش پيش پرداخت (pre-paid) استفاده مي‌كند.

در روش فرآيند رزرو يا انتقال دامنه پيش پرداختي در صورتي‌كه درخواست ثبت دامنه پرداخت نشود، امكان ثبت آن در هر لحظه براي كاربر ديگري وجود دارد. در همين خصوص، ايجاد هرگونه درخواست و ارجاع آن به نمايندگان فروش دامنه براي پرداخت ميسر نخواهد بود و براي ثبت يا تمديد دامنه بايد از سامانه نماينده فروش اقدام شود.

در مورد انتقال دامنه (تغيير صاحب امتياز) و در صورتي‌كه خريدار دامنه در نظر دارد وجه مربوط به انتقال، توسط نماينده فروش پرداخت شود بايد كد انتقال و شناسه خود را در اختيار نمايندگان فروش قرار دهد تا نمايندگان درخواست خريد دامنه براي آن شناسه صادر و وجه آن را پرداخت كنند. اين روش مي‌تواند علاوه بر تشويق بخش خصوصي به منظور انجام امور دامنه از رزرو متوالي دامنه‌‌ها جلوگيري كند.

منبع: فارس