Gerdab.IR | گرداب

رأی جالب قاضی برای یک شکارچی قُمری

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

یک قاضی برای یک شکارچی قُمری حکم به ⁦ایجاد صفحه محیط زیستی در اینستاگرام با۲۰۰۰فالوور داد

رأی جالب  قاضی برای یک شکارچی قُمری