باج افزار پتیا به دنبال تخریب اطلاعات است نه درآمدزایی

باج افزار پتیا به دنبال تخریب اطلاعات است نه درآمدزایی
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۶

باج افزار پتیا که با قفل کردن اطلاعات رایانه‌ها در دهها کشور جهان مشکلات فراوانی ایجاد کرده، هدف اصلی خود را تخریب اطلاعات معین کرده است.

 به گزارش گرداب، این بدافزار با رمزگذاری اطلاعات ذخیره شده بر روی رایانه‌ها از کاربران می خواهد برای رمزگشایی از اطلاعات معادل 300 دلار بیت کوین پرداخت کنند. با گسترش دامنه فعالیت پتیا گزارش ها حاکیست که بدافزار یاد شده سیستم های فناوری اطلاعات را در ده‌ها شرکت و موسسه دولتی در کل دنیا هدف قرار داده است.

مرک، ارئو و دهها شرکت بزرگ و کوچک دیگر در قاره های مختلف جهان هدف حملات پتیا بوده اند. بررسی های انجام شده بر روی پتیا نشان می دهد که باج خواهی این بدافزار بخش انحرافی عملکرد آن است و در واقع طراحان پتیا بیش از آنکه به دنبال کسب درآمد از طریق باج افزار مذکور باشند، به دنبال از بین بردن و تخریب اطلاعات مدنظرشان هستند.

نسخه های جدیدتر و به روزشده پتیا در واقع باج افزار محسوب نمی شوند، بلکه حاوی نرم افزارهای پیشرفته ای به منظور تخریب اطلاعات هستند و اگر کارشناسان امنیتی موفق به مهار پتیا نشوند حجم زیادی از داده های مهم و کلیدی توسط آن تخریب می شوند که بازگرداندن آنها بسیار دشوار  خواهد بود.

بررسی ها حاکیست حتی در صورت پرداخت باج 300 دلاری نیز فایل های تخریب شده قابل بازیابی نیستند و طراحان باج افزار پتیا این فایل ها را به طور کامل از بین می برند. همین امر نشانگر انگیزه های طراحان پتیاست. پولی که از طریق قربانیان پتیا به جیب طراحان این باج افزار ریخته شده بالغ بر ده هزار دلار برآورد می شود.