نظام ملی مقابله با حوادث در فضای مجازی تدوین شد

نظام ملی مقابله با حوادث در فضای مجازی تدوین شد
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۶

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی برای تصویب نهایی در شورای عالی فضای مجازی، تدوین شد.

به گزارش گرداب، عباس آسوشه با تاکید بر لزوم حفظ امنیت و سلامت در  شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به حوزه امنیت به صورت جامع و کامل پرداخته شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این سند، مرکز ملی فضای مجازی کشور طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی را برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده است. در این سند وظایف تمامی دستگاهها و مراکز تقسیم بندی شده و حوادث در آن دسته بندی شده است. به این معنی که برای هر حادثه، مسئول، نحوه هماهنگی، محوریت اجرا و مراحل همکاری تعیین شده است.

آسوشه که در جلسه شفاف سازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات سخن می گفت افزود: براساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، باید مطابق با نیاز جامعه و بررسی شرایط اقتصادی برای طرح های مربوطه تعرفه رقابتی ایجاد شود. همچنین توسعه شبکه باید همپا و متناسب با نیاز به توسعه محتوای آن، صورت گیرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه مجریان شبکه ملی اطلاعات باید به بومی سازی فناوری های حیاتی در این شبکه توجه کنند، ادامه داد: آموزش نیروی انسانی به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های ملی خواست سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات است که باید مطابق با تکنولوژی ها و فرصت های جدید اتفاق بیفتد. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر کشور در این حوزه در مرحله رشد قرار دارد و باید حرکت در این مسیر تداوم یابد.

وی در این جلسه که با حضور مسئولان شرکت مخابرات به منظور رفع ابهامات و سوالات در اجرای شبکه ملی اطلاعات و دریافت نظرات و پیشنهادات درخصوص تسریع در اجرای این پروژه برگزارشد، خاطرنشان کرد: تمامی اپراتورهای فعال در کشور باید گزارش عملکرد خود را در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند تا بتوان براساس ماموریت مرکز ملی فضای مجازی کشور ناظر بر این طرح بزرگ ملی باشیم.