پرونده فیلتر کسب و کارهای نوین پرداخت بسته شد

پرونده فیلتر کسب و کارهای نوین پرداخت بسته شد
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۹۶

از مجموع 4 کسب و کار فین تک که در هفته‌های گذشته فیلتر شده بودند با رفع فیلتر آخرین سایت با یک هفته تأخیر پرونده فیلتر این کسب و کارها بسته شد و فعالیت تمامی فیلترها از سر گرفته شده است.

به گزارش گرداب، در هفته‌های اخیر 4 کسب و کار نوین مالی (فین تک) به دلیل شفاف نبودن فعالیت این کسب و کارها در فضای مجازی فیلتر شدند.

سپس با هماهنگی و مذاکرات صورت گرفته بین این کسب و کارها و مقامات قضایی 3 کسب و کار که شرایط فعالیت را پذیرفته بودند از فیلتر خارج شدند.

یک کسب و کار که معتقد بود برخی مدارک درخواستی برای رفع فیلتر شدن دارای شبهاتی است از پذیرفتن آن خودداری کرده بودند که روز گذشته تنها کسب و کار باقی‌مانده نیز از فیلتر خارج شد و به این ترتیب پرونده فیلتر شدن کسب و کارهای فین تک با رفع فیلتر تمامی کسب و کارها بسته شد.