مقابله با ویدئوهای تروریستی به سبک یوتیوب

مقابله با ویدئوهای تروریستی به سبک یوتیوب
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۶

یوتیوب به منظور کاهش دسترسی به ویدئوهای تروریستی، قابلیت جدیدی را به بخش جستجوی خود افزوده که مبتنی بر فناوری باز تغییر مسیر دسترسی به اقلام جستجو شده است.

به گزارش گرداب، از این پس در صورت  جستجوی کلیدواژه هایی در یوتیوب با هدف مشاهده این نوع ویدئوها، فهرستی از ویدئوهایی به نمایش درمی آید که با هدف تقبیح و نابودی این نوع فعالیت ها تولید شده اند.

البته یوتیوب مشخص نکرده که در صورت جستجوی چه کلیدواژه هایی این نوع ویدئوها به نمایش درمی آیند، اما تصریح کرده در حال همکاری با برخی سازمان ها و شرکت های ذی ربط به منظور تعیین کلیدواژه های قابل استفاده به این منظور است.

تا به حال 95 ویدئو با همین هدف تولید و در یوتیوب بارگذاری شده و برای جستجوی آنها هم 1000 کلیدواژه اختصاص داده شده است. البته تمامی این ویدئوها به زبان انگلیسی تهیه شده اند. تلاش شده این کلیدواژه ها به گونه ای انتخاب شوند تا حتی اگر فردی نسبت به تروریست ها احساسات مثبت نیز داشت در نهایت ویدئوهای یاد شده را مشاهده کند.

در سال های اخیر یوتیوب به شدت به علت نمایش ویدئوهای گروه های تروریستی و به خصوص داعش مورد انتقاد قرار گرفته و حتی تهدید به فیلترشدن در برخی کشورها شده است. قرار است این ویدئوها فعلا در آمریکا نمایش داده شود و بعد از مدتی به زبان های اروپایی نیز ترجمه و در کشورهای مذکور هم قابل دسترس شود.