در پی سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی؛

دستگیری و انهدام شبکه وسیع منحرفان مذهبی

دستگیری و انهدام شبکه وسیع منحرفان مذهبی
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۶

شبکه وسیع منحرفان مذهبی طی سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش گرداب، طی سلسله اقدامات پیچیده اطلاعاتی و با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، شبکه وسیع که به بهانه تبلیغ و ترویج مسیحیت تبشیری و کلیساهای خانگی اقدام به تخریب ادیان ابراهیمی و تشویش اذهان عمومی و انحراف اذهان در فضای عمومی و مجازی می‌کردند، در شهرهای تهران، ری و پردیس شناسایی و متلاشی شدند.

در میان اسناد و مدارک به دست آمده از این شبکه وسیع منحرفان مذهبی، کتاب‌های فرق مختلف، روش‌های شبکه‌سازی، یارگیری، ارتباط با بیگانگان و تخریب دین مبین اسلام و سایر ادیان به چشم می‌خورد. 

در این ارتباط تعدادی از متهمان به‌همراه اسناد و مدارک کشف شده دستگیر و تحویل مراجعه قضایی شدند.