استقبال حاکمیت از بسته‌های ترکیبی خدمات مخابراتی

استقبال حاکمیت از بسته‌های ترکیبی خدمات مخابراتی
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۶

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اکنون خدمات پایه مخابراتی حداقل داشتن یک ارتباط ثابت و یک ارتباط اینترنت معنی می‌شود، گفت: اپراتورها باید مجموعه‌ای از خدمات را تعریف کنند و حاکمیت نیز از باندلینگ خدمات استقبال می‌کند.

به گزارش گرداب، برات قنبری درباره مطالبه جدید ارائه بسته‌های ترکیبی از اپراتورهای مخابراتی گفت:‌ تعرفه‌های مخابراتی نیازمند اصلاح از طریق تعریف تعرفه‌های ترکیبی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در گذشته در خدمات مخابراتی خدمات پایه به داشتن یک تلفن ثابت خلاصه می شد که اکنون خدمات پایه شامل حداقل یک ارتباط ثابت و یک ارتباط اینترنت است.

رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: روند جهانی ارتباطات در دنیا به سمت فلت (یکپارچه) شدن خدمات مخابراتی و ارائه مجموعه‌ای از خدمات است.

قنبری ادامه داد: در این زمینه اپراتورها باید پیشنهادات خود را ارائه کنند و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز استقبال می‌کند که اپراتورها سرویس‌ها را به صورت باندلینگ عرضه کنند.

وی گفت: ما هم موافق هستیم اما باید بسته‌ها تعریف شوند و به تأیید کمیسیون برسند.