رکورد استفاده از خدمات الکترونیک دولت شکست

رکورد استفاده از خدمات الکترونیک دولت شکست
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: هفته گذشته و با اجرای فاز اول دولت الکترونیک، در یک روز رکورد مراجعه به مرکز ملی تبادل اطلاعات شکست و ۴۹ میلیون رکورد دریافت خدمات به ثبت رسید.

به گزارش گرداب، رضا باقری اصل در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور، گفت: فهرست خدمات ۹۰ دستگاه از میان ۱۰۸ دستگاه اجرایی برای نقشه خدمات تبادل اطلاعات شناسایی و احصاء شده است.

وی با بیان اینکه به موازات این اقدام، مرکز ملی تبادل الکترونیک نیز برای ارائه خدمات دولتی در فاز نخست اجرای این طرح، ایجاد شده است، افزود: امیدواریم در فاز دوم این طرح، تعداد سرویس های الکترونیکی دولت به دو برابر رقم فعلی (۱۱۵ سرویس) برسد.

باقری اصل اضافه کرد: هفته گذشته و با عملیاتی شدن فاز نخست دولت الکترونیک، مرکز ملی تبادل اطلاعات موفق به ثبت ۴۹ میلیون رکورد شد که مربوط به ارائه خدمات و اطلاعات از ۶ تامین کننده از ۱۲ دستگاه اجرایی بود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طی یک روز ۴۹ میلیون رکورد در این مرکز به ثبت رسید که مردم از دستگاههایی چون ثبت احوال، پست، وزارت کار و وزارت اقتصاد سرویس دریافت کرده بود.

وی با اشاره به بالغ بر ۵۵ میلیون ترمینال (دستگاه) هوشمند در اختیار مردم، گفت: شاهد رشد ۱۹ درصدی سالانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از بعد از انقلاب تاکنون هستیم اما با توجه به سرعت تبادل اطلاعات و میزان سطح توقعات مردم، این رشد باید با سرعت بیشتری انجام شود.

باقری اصل با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور زیر ۳ درصد است، ادامه داد: برای آنکه بتوانیم در تولید ناخالص داخلی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حداقل این سهم به ۲ برابر میزان فعلی برسد.

وی همچنین از ایجاده مرکز تبادل خدمات دولت به کسب و کارها (G۲B) خبر داد و گفت: در راستای تبادل دوسویه اطلاعات، تاکنون ۶ کسب و کار خصوصی به این مرکز متصل شده اند.